Enkeltemner helsefag - nettstudieKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Her finner du en oversikt over helsefaglige emner du kan ta som enkeltemner. De er tilgjengelige hele året på nett, så lenge du rekker å gjennomføre arbeidskrav og oppmeldingsfristen til eksamen.

MG1101 - Anatomi og fysiologi (10 sp)
Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Disse temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

MG1201 - Sykdomslære (15 sp)
Emnet gir en innføring i generelle mekanismer for sykdomsutvikling, samt sykdommer i de ulike organsystemene.

MG1301 - Samfunn, vitenskap og psykiatri (5 sp) (må tas i kombinasjon med andre enkeltemner)
Temaer for dette emnet er psykiske lidelser, samfunnsmedisin og etikk.

MED1100 - Humanbiologi (10 sp)
Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

ERN6020 - Global ernæring i Tanzania (10sp)
Emnet undervises i Tanzania og avholdes en gang årlig. Temaene i dette emnet er blant annet globale ernæringsutfordringer med Tanzania som eksempel, vurdering av ernæringsstatus og antropometriske målinger, og implementering av ernæringsrettede tiltak på individ- og gruppenivå.

ERN2100 - Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring (10sp)
Emnet omhandler aspekter knyttet til næringsstoffer, matvarer og kosthold som legger grunnlaget for ernæringsfaget. Emnet gir en innføring i matkunnskap, næringsstoffer og energi, samfunnsernæring og kostholdsforskning.

ERN2200 - Vitenskap og kostholdsforskning (10sp)
Emnet omhandler vitenskapsteori, forskning, statistikk og vitenskapelige publikasjoner knyttet til ernæring. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om statistiske metoder, samt tilegne seg kunnskap i å kunne lese og kritisk vurdere vitenskapelige publikasjoner og forskningsresultater.

ERN2400 - Kommunikasjon, psykologi og samfunn (10 sp)
Tema for emnet er generell kommunikasjon, profesjonell kommunikasjon, psykologi og helsepsykologi, samt lover og retningslinjer i forholdet mellom pasient og behandler.

GERN1101 - Anatomi, fysiologi og matkunnskap
Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.

ERN6040 - Kosthold og ernæring for barn
Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt viktig bærer for matkultur og måltidsglede, og tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap.