Enhånds fluekastekurs - presentasjon med lengdeKursarrangør: Midgar Flyfish AS
Sted: Ved Frysja, Stilla, øverst i Akerselva, rett over dammen
          Oslo, Brekke
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Torsdag, kl 09:00 - 12:00 og 13:00 - 16:00 eller 18:00 - 21:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.150

Vi tilbyr enhånds fluekastekurs - presentasjon med lengde. Overhodekastet er det mest brukte fluekastet som brukes under de fleste former for fluefiske, og er viktig å beherske.

Det går i korthet ut på å bringe flua så langt og rett ut som råd i forhold til fiskesituasjonen, og innenfor hva som er mulig å utføre, typisk kastelengder mellom 15 - 30 meter. I første del av kurset repeterer jeg grunnelementene fra kurset “Kom-i-gang med fluekasting”, for deretter å fokusere på dette kursets hovedinnhold.

Kursinnhold og kursmål:
• Lære å la fluelina og fluestanga uføre kastet, ikke kasteren
• Lære seg stangens anatomi å kjenne, og hvordan kastevekta, fluelina, virker på denne
• Lære seg å kjenne fluelina i kastehånda gjennom stanga, slik at man aktivt kan ta kontroll over flukasterprosessens ulike faser.
• Fluekastets kraftkilder, og bruk av disse
• Dobbelttrekkets utførelse og funksjon i kastet
• Kunne utføre det typiske fiskekastet med skyting av line opp mot 18 - 20 meter, med påfølgende optimal nedlegg av flua i et rett- og vinklet presentasjonskast.

Det sentrale punkt under hele kurset er at du lærer å føle og kjenne hvordan lina og kastebevegelsene sammen spenner opp stanga i ulike faser av kastet, og hvordan du aktivt gjør bruk av dette for å opprettholde og øke spennet i stanga fram til bukta settes i siste framkast, Presentasjonskastet.

Kraftkilder og kasterytme:
For å spenne opp ei stang til sitt fulle i forhold til jobben vi ønsker at stanga skal utføre, er det viktig at krafttilsettingen følger stangens anatomi, og at vi tilsetter kraften i kastet i et mønster som tar hensyn til dette. Sentralt her er samtidig bruk av lange, rolige og tydelige bevegelser med kastehåndas 3 kraftkilder tilpassets kastets kraftbehov, i tillegg til aktiv bruk av trekkhånda, og sist men ikke minst, hele kroppen!

Gangen i det typiske fiskekastet, presentasjonskastet:
• Øke linelengden utenfor stangtuppen fra 2 - 3 meter til kasteklumpen er 2 - 3 meter utenfor stangtoppen ved blindkast med eller uten trekkbevegelser.
• Øke og senke hastigheten på linebukta utenfor stangtoppen fra rolig til ønskelig hastighet for å forberede et presentasjonskast gjennom aktivt bruk av kroppens kraftsentre og trekkbevegelser.
• Aktiv, dynamisk setting av linebukta i optimal utgangsvinkel for å kunne skyte linebukta ut mot ønsket presentasjonslengde i et balansert rett- eller vinklet presetasjonskast.

Avhengig av tilsatt kraft og arbeidslengde fra våre 5 kraftsentre idet vi settere bukta i siste framkast, presentasjonskastet, kan vi på en kontrollert måte oppnå flotte og rolige fiskekast på 10, 15, 20 meter og lengre.

Kursverktøy (kan lånes under kurset):
• Midgar Companion 93 - 220 6plus, eller medbring egen stang
• Cortland Compact Intermadiate flueline i #6/7, eller medbring egen snelle med line på
• Varivas fortom 9 fot lang, med påsatt flue med avklipt krokbøy og krokspiss

Kursvarighet:
• 3 undervisningstimer à 50 minutter, med 10 minutts pause mellom øktene

Kurssted:
• Frysja, Stilla, øverst i Akerselva, rett over dammen

Litt om kursleder:
Dag Midtgård jobber som Personlig Trener på Sats i Fredrikstad på heltid, med personlig trenerutdannelse fra Norges Idrettshøgskole. Han har jobbet med Talon og CF Burkheimer i USA med stangdesign siden 1995 og fram til 2008. Har jobbet tett med Cortland på utvikling av skyteklumper og helliner til spey- og overhodekast siden 1998 og fram til idag. Dag har drevet egen fluebinderfabrikk med 12 helttidsansatte i Kenya siden 2006. Han har avholdt titals av fluekasterkurs siden 1994 og fram til idag.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker enhånds fluekastekurs - presentasjon med lengde

Midgar Companion fluestenger:
Siden 2016 har jeg jobbet med stangprodusenten CTS fra New Zealand. Her har jeg fått gleden av å designe min egen stangserie for fisket jeg selv bedriver mest med; sjøørretfiske i sjøen hvor typisk størrelse er 0,5 - 3 kg, og fiske etter laks i mindre lakseelver med typisk vekt 2 - 10 kg,

Midgar Companion fluestenger leveres i 3 utgaver:
1) 93 - 180 5plus, perfekt til brunørretfiske og lettere sjøørretfiske, en ulv i lammepels
2) 93 - 220 6plus, allroundstanga som biter over det meste, og får jobben gjort utrolig lett og effektivt
3) 95 - 260 7plus, til større fisk og forhold med mye vind og store fluer, et råskinn av en stang uten sidestykke