Engelsk uttalekurs - nettkursKursarrangør: Skapago
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: fra 295 kr / undervisning

Vi tilbyr individuelt uttalekurs med kvalifisert engelsklærer ved hjelp av Skype og et virtuelt klasserom. Bli kvitt din aksent med et skreddersydd engelskkurs som fokuserer utelukkende på engelsk uttale.

I uttalekurset jobber du og din engelsklærer nøyaktig med lydene som du sliter med, og du lærer en naturlig intonasjon.

Innhold:
• Lær når og hvor du vil like effektivt som en privatlærer som kommer hjem til deg
• Billigere enn tradisjonell privatundervisning
• Kvalifiserte lærere med lang erfaring i språklære og engelsk som morsmål
• Skreddersydd individuell undervisning. Vi øver med deg nøyaktig det du trenger
• Gratis prøvetime

Målgruppe for kurset:
Alle som trenger å bli bedre på engelsk uttale

Kursmateriell:
Du trenger:
• En Internettilkobling
• Fast telefon i Norge eller Skype (som kan lastes ned gratis fra www.skype.no) og headset (= hodetelefon, kan kjøpes for omtrent 300 kroner)