Engelsk språkreise for seniorer - Brisbane, Sydney og CairnsKursarrangør: Språkreisebyrået AS
Sted: Brisbane, Sydney og Cairns
          Utlandet, Australia
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Vi tilbyr språkreiser for seniorer til Brisbane, Sydney og Cairns

Innhold:
Språkreisebyrået arrangerer språkreiser for studenter i alle aldre. Overraskende mange av våre reisende er godt voksne mennesker som har funnet ut at en språkreise er en fantastisk fin måte å lære språk og nyte den lokale kulturen på samme tid. For noen er det ekstra hyggelig å kunne ta et slikt språkkopphold sammen med andre ”likesinnede” i samme aldersgruppe. Språkreisebyrået vektlegger derfor å ha tilbud om egne seniorkurs til denne aldersgruppen.

Et seniorkurs innebærer i tillegg til selve språkkurset, også et sosialt og kulturelt program utviklet spesielt for å være attraktivt for denne aldersgruppen. Selve språkkurset er også gjerne mer innrettet mot praktiske og dagligdagse forhold enn de andre kursene er, slik at man kan ha praktisk nytte av språkkurset relativt umiddelbart. På enkelte kurs kan selve undervisningen foregå med andre studenter i alle aldre, mens fritidsprogrammet er spesielt tilrettelagt for seniorer.

Målgruppe for kurset

Seniorer som ønsker språkreise til Dublin