Engelsk oppfriskningKursarrangør: AOF Norge
Sted: Østfold, Fredrikstad
Østfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 18:00 - 21:00
Varighet: 20 timer
Pris: 2.690

Vi tilbyr oppfriskningskurs i engelsk. Kurset tar sikte på at du skal klare deg på egenhånd i et engelskspråklig land. Du får oppfriskning i å snakke og forstå tale, lese tekster og å skrive enkel engelsk. I tillegg vil du lære en del om den engelske kulturen.

Innhold:
Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale. I undervisningen bruker vi bøkene Bridget, tekstbok og arbeidsbok, kommunikasjon og samtaler om temaer fra læreboka, oppgaveløsninger og oppfriskning av grammatikk, samt avisartikler. Lærer snakker mye engelsk i timene.

Generelt:
Du skal bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse:
Du vil kunne følge med på enkle samtaler når folk snakker tydelig.

Leseforståelse:
Du vil forstå kjente navn, ord og setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale:
Du skal bli trygg på å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Målgruppe for kurset:
Dette oppfriskningskurset er for deg som har lært engelsk tidligere og kan enkel grammatikk.

Vis flere tilsvarende kurs: