Engelsk i småskolen - i dybde og breddeKursarrangør: BRO AOF
Sted: Sogn og Fjordane, Førde
Sogn og Fjordane
Kursadresse: Storehagen 2, 6800 Førde (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr kurs om engelsk i småskolen - i dybde og bredde. Vil du at elevene skal glede seg til engelsktimene hvor de kan være aktive engelskbrukere? Vil du skape et læringsmiljø hvor språklæringen er preget av lek og samhandling, og hvor elevene lærer å knekke lesekoden i engelsk?

Fagfornyelsen vil ha større fokus på dybdelæring og leseundervisning og vi må være forberedt.

Kursinnhold:
• Muntlig språktilegnelse og dybdelæring gjennom bruk av barnekultur spekket med praktiske eksempler: lek, sang og rim, barnelitteratur, rollespill m.m.
• Leseforberedelse - å utvikle fonetisk oppmerksomhet ift. engelske språklyder gjennom sang, rim og lek.
• Å lære å lese engelsk - hva sier forskningen? Konsekvenser for undervisningen.
• Progresjon i leseopplæring på engelsk.
• Engelske språklyder og stavemønstre med praktiske eksempler.
• Konkrete tips om ulike typer materiell og oppgaver.
• Ulike leseopplevelser og differensiering.
• Skriveopplæringen med praktiske eksempler.