Endringsledelse og kommunikasjon - nettkurs



Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Endringsledelse og kommunikasjon er et kurs for deg som ønsker å forbedre din forståelse for egen lederrolle og bidrag i endringsarbeid. Kurset gir deg innsikt i grunnleggende rammer omkring endringsledelse, endringsmodeller og forsvarsrutiner i organisasjoner.

Beskrivelse:
Krav til samarbeid med tillitsvalgte (jf hovedavtalene for Spekter og KS) vil bli belyst. Å jobbe med forsvarsrutiner i organisasjoner innebærer å arbeide med mentale modeller som styrer atferd. Du får praktiske eksempler og mulighet til å reflektere over hvordan forsvarsrutiner virker. Kurset tar opp utvikling av ledergruppen som tema. Ledergruppens bidrag til å fremme og sikre at organisasjonens mål vil bli belyst. Hvordan ledergruppen fungerer vil påvirke både endringsarbeid og samarbeid ved endringsarbeid i helsevesenet.

Endringsledelse og kommunikasjon består av følgende tema:
• Behov for endringer i virksomheter
• Hva endringsledelse innebærer
• Modeller for endringsledelse
• Kommunikasjon og grunnlag for organisatorisk læring
• Samarbeid med tillitsvalgte i Spekter og KS-områdene
• Utvikling av ledergrupper

Læringsmål:
Etter dette kurset skal du kunne forstå og drive endringsledelse i helsevesenet. Du skal kunne forstå sammenhengen mellom endringsbehov, motstand mot endringer og arbeid med utvikling av ledergrupper. Endringsarbeid krever endringer i de mentale og systemiske modeller som foreligger i virksomhetene. Gjennom arbeid med litteraturen vil du bli bedre i stand til forstå og bidra i utvikling av nye mentale og systemiske modeller. Du vil gjennom kurset få innføring i systematisk arbeid med utvikling av ledergrupper.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som ønsker å utvide din forståelse for endringsledelse og kommunikasjon ved endringsarbeid. Det vil øke din forståelse for utfordringene ved endringsarbeid, og spesielt for samarbeid i offentlige virksomheter.

Opptakskrav:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen