En skole i bevegelse for å møte ny læreplan i 2020Kursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 12:30
Varighet: 3 timer
Pris: 990

Overordnet del med prinsipper og verdier for grunnopplæringen er fastsatt, kjerneelementene er klare. Det samme er de tverrfaglige temaene, som sammen med grunnleggende ferdigheter skal være en del av undervisningen i og på tvers av fag.

Innhold:
Utarbeidingen av kompetansemål i fagene nærmer seg ferdigstillelse. Vurdering og vurderingspraksis er en del av det hele og nye begreper skal få mening og tas i bruk. Hva betyr alt dette for arbeidet i skolene fremover? Hvilke forberedelser kreves, både på individnivå og i organisasjonen, for å møte fagfornyelsen på best mulig måte? Hvordan kan det nye kobles til eksisterende kompetanse og utviklingsarbeid som allerede er i gang? Hvilke forandringer bør diskuteres og gjennomføres allerede nå? I dette kurset trekkes linjene fra det overordnede nivået og helt inn i klasserommet. Kursholder "pakker ut" fagfornyelsen og peker på viktige elementer i skolenes arbeid fremover:

Agenda:
• Overordnet plan - prinsipper og verdier
• Læreplananalyse og kompetanseforståelse
• Begrepsavklaringer
• Lærings- og vurderingsmåter som støtter dybdelæring
• Effektive strategier i endringsarbeidet
• Observasjon og kollegaveiledning
• Organisering - et forberedt læringsmiljø for læring i dybden og på tvers av fag

Kursholder: Marit Jensen

Marit Jensen har mange års erfaring fra grunnskolen, både som lærer og skoleleder. Hun har vært ansatt som pedagogisk veileder i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Marit har mange års erfaring som foreleser for både lærere og skoleledere i temaer som vurdering for læring, endringsledelse i skolen, skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag og klasseledelse.Marit jobber for tiden som assisterende rektor ved Morellbakken skole i Oslo, med hovedansvar for det pedagogiske utviklingsarbeidet. Fra januar 2019 har hun vært en del av veilederkorpset i Utdanningsdirektoratet.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg spesielt mot ledergrupper i skolen