Employee Resourcing (S) - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Employee Resourcing (S) som nettkurs. Kurset gir deg kunnskap om ressursstyringsmetoder og tilnærminger som arbeidsgivere bruker for å oppfylle organisasjonens viktigste mål.

Innhold:
Employee Resourcing ser på spekteret av ressursstyringsmetoder og -tilnærminger som arbeidsgivere bruker for å oppfylle organisasjonens viktigste mål. Det omfatter bemanning (rekruttere, velge ut, beholde og si opp), prestasjoner (vurdere og styre prestasjoner), administrasjon (utvikle retningslinjer, utarbeide prosedyrer, dokumentasjon) og endringsledelse.

Dette kurset består av følgende tema:
• Bakgrunn for ressurstyring av ansatte
• Den strategiske betydningen av ressursstyringen
• Tilnærminger til ressursstyring av ansatte
• HR-planlegging
• Rekruttering og utvelgelse
• Prestasjonsstyring
• Karriere- og talentstyring
• Den skiftende konteksten rundt ressursstyring av ansatte: over alle grenser

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Employee Resourcing

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift.

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.