Elkontroll bolig - NEK 405-2 - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: KL 08.30 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 4.100
Neste kurs: 30.08.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr webinarkurs i el-kontroll bolig. Kurset gir deg kunnskapen du trenger for å kunne utføre el-kontroll av bolig i henhold til gjeldende lover, forskrifter og normer.

Målsettingen:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne foreta en kontroll av eksisterende installasjoner i en bolig iht. kravene og anbefalingene i 405-2 normen. Kurset skal i tillegg være en hjelp opp i mot forberedelsen for å avlegge eksamen / sertifisering i 405-2.

Kurset inneholder disse emnene:
• Kompetanse for kontrollforetak og personell
• Brannforebyggende el-kontroll - bolig
- NEK 405-2-1 Krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning
- NEK 405-2-2 Krav til utførelse og krav til kontrollforetak
• Lov, forskrifter og normer som gjelder i elektriske anlegg i perioden 1929-nåtid.
• Kjenne til minimumskrav for røykvarslere og slukkeutstyr og testing av dette utstyret.
• Krav til el-kontroll i lov, forskrift og normer.
• Referansenivå-nullstilling av anlegget.
• Arbeidsoppgaver

Målgruppe:
Installatører, rådgivende ingeniører, saksbehandlere og elektrikere.

Informasjon:
Eksamen i 405-2 bolig kan enten gjennomføres lokalt på bibliotek etter kurset eller du kan ta eksamen på bolig 405-2 den siste dagen på 405-3 næringskurset dersom du også skal delta på dette kurset. Eksamensavgiften kommer i tillegg. Ber om en tilbakemelding på om du skal opp til eksamen siste kursdag, og hvor du ønsker å bli sertifisert, hos DNV GL eller Nemko. Gi beskjed på forhånd dersom du har behov for tilleggstid (ved f.eks dysleksi).

Det er ikke tillatt med hjelpemidler på eksamen.