Elektronisk kommunikasjon - EKOM - NEK 700 - bedriftsinterntKursarrangør: Omega Holtan AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Dette kurset gir en grundig innføring i oppbygning av og forståelse av NEK 700 serien. Temaer som omhandles er systemforståelse, hvordan de ulike nettstrukturene planlegges og de feil som kan inntreffe ved manglende kunnskap både innen planlegging og installasjon.

Kursinnhold:
• NKOMs lover og regler
• Oppbygning av NEK 700 serien
• Planlegging av infrastruktur og valg av sambandsklasser og kvalitet
• Oppbygging av fordelere
• Krav til jording og el-sikkerhet
• Krav til installasjon og kvalitetssikring
• Testing og krav til dokumentasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder: NEK 700 serien i sine forskrifter. Denne standard serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Alle som jobber med planlegging, installasjon eller drift av infrastruktur for tele- og datanett i ulike bygg.

Vis flere tilsvarende kurs: