Elektriske anlegg på norsk sokkel, innføringskurs - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 40 minutter
Pris: 650

Vi tilbyr innføringskurs om elektriske anlegg på norsk sokkel som nettkurs. Få kunnskap om regelverket for elektriske anlegg om bord på offshoreinnretninger på norsk sokkel.

Innhold:
Kurset gir deg kunnskap om regelverket som omhandler elektriske anlegg om bord på offshoreinnretninger på norsk sokkel. Regelverket er et system med norske lover og forskrifter, som henger sammen med internasjonale konvensjoner, EU-direktiver, internasjonale standarder og klasseregler. Kurset skal gi en oversikt over hvordan det hele henger sammen, og går ikke i dybden i mer elektrotekniske spørsmål.

Agenda:
• Historisk utvikling av regelverk, myndigheter og organisasjoner
• Oljedirektoratet og Petroleums-tilsynet
• Sjøfartsdirektoratet og DSB
• NEK og IEC
• Definisjoner på innretninger
• Regelverk for stasjonære innretninger
• Regelverk for flyttbare innretninger
• Standarder, normer og klasseregler
• Tilsyn

Målgruppe for kurset

Elektropersonell og andre som ønsker innsikt i temaet som f.eks. HMS-personell, planleggere av opplæring.

Kursspråk:
• Norsk eller engelsk

Kursmateriell

Systemkrav:
Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset. Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.