El-kontroll landbruk - NEK 405-3 Tillegg B - webinarKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 08:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 4.600
Neste kurs: 02.09.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr webinarkurs i el-kontroll landbruk - NEK 405-3 Tillegg B. El-kontroll landbruk er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3 Tillegg B, og gir deg informasjon om obligatoriske kontroll- og informasjonspunkter normen krever.

Målsettingen:
Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kjenne til hva som skal utføres av el-kontroller og termograferinger i landbruk og hvordan skal det utføres for å forbedre el- og brannsikkerheten på gårder og veksthus. Deltakerne skal ha fått tilstrekkelig tilleggskompetanse, slik at de kan gå opp til eksamen for å bli sertifisert som brannforebyggende el-kontrollør for driftsbygninger i landbruket eller veksthus.

Kursinnhold:
• Kvalifikasjonskrav for å bli sertifisert til å utføre elkontroll i landbruksbygg, samt overgangsordninger.
• Bakgrunn, hensikt og resultater fra tiltak som er iverksatt av Landbrukets • • • Brannvernkomitè innen elektro og brannsikkerhet i landbruket.
• Grunnleggende forståelse av spesielle utfordringer for elektro i landbruket.
• NEK 400 Landbruk
• Generelt om branner i landbruksbygg og gartneri, årsaker og tiltak.
• Brannalarmanlegg
• Relevante lover, forskrifter og bransjekrav til elkontroll i landbruket.
• Bondens krav til egenkontroll
• NEK 405-3, Tillegg B «Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen».
• Veileder for NEK 405-3, Tillegg B
-Smittevernveileder for elkontroll i landbruksbygg
-Dyrevelferd og personsikkerhet ved elkontroll
-Spenningskvalitet
-Brannalarmsystemer i landbruket
• Elektrotermografi
• Kalibrering av utstyr brukt til elkontroll i landbruket
• Datainnsamling og formidling
• Brannforebygging

Informasjon:
Den siste timen av kurset kan du gå opp til eksamen via Nemko eller DNV GL. Eksamen foregår elektronisk så husk å ta med PC. Eksamensavgiften kommer i tillegg. Ber om en tilbakemelding på om du skal opp til eksamen, og hvor du ønsker å bli sertifisert, hos DNV GL eller Nemko. Gi beskjed på forhånd dersom du har behov for tilleggstid (ved f.eks dysleksi).

På eksamen er det tillatt med følgende hjelpemidler:
• Kalkulator
• FEB 88
• FEB 91
• Alle utgaver av NEK 400 normserien og Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
• Andre hjelpemidler er ikke tillatt ifølge vår informasjon, pr dags dato


Målgruppe for kurset:
Sertifiserte el-kontrollører for næring