Eksplosive barn, modul 2 - engelskKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Foredrag
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Onssdag og torsdag Tid: kl. 17 – 20.30
Varighet: 2 dager
Pris: 2.400

Vi tilbyr kurs i Eksplosive barn - modul 2 på engelsk. Gjennom kurset vil deltakerne få dybdeforståelse av de ulike sidene av modellen og hva som kreves for praktisk implementering i skole, barnehage, kliniske settinger eller i familier.

Undervisningen legger vekt på praktisk demonstrasjon av metoden, og også praktisk trening for deltagerne. Det er også mer tid til spørsmål, øvelse, samarbeid og diskusjon. Det vil også bli brukt flere videoeksempler for å demonstrere modellens hovedtrekk i praksis og bruk i ulike kontekster.

Innholdet dekker blant annet:
• Identifisering av uløste problemer og “lagging skills”, ferdigheter som barnet ennå
ikke har utviklet, ved bruk av ALSUP
• Hvordan komme frem til en god problemformulering
• Prioritering av uløste problemer
• God og riktig «graving etter informasjon» for å oppnå forståelse før man går videre
for å finne en løsning
• Hvordan takle ulike hinder som man vanligvis kan møte i implementering av
modellen
• Hva man kan gjøre med de barna som ikke vil snakke
• Strategier for å få barna med på laget og komme over kneika
• Rekkefølgen og prosessen i den ønskede endringen

Målgruppe for kurset:
Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, familievern, familieterapi, politi eller fengsler, eller på annen måte med barns og unges psykiske helse og livssituasjon. Kurset er også meget aktuelt for foreldre.

Forkunnskaper:
Modul 2 er for deg som fra før har kjennskap til Dr. Greens metode og ønsker mer intensiv og konkret trening i bruk av metoden Problemløsning Gjennom Samarbeid. For å være med på modul 2 så må du ha deltatt på modul 1 med Ross Greene tidligere.

Språk: Kurset holdes på engelsk, uten oversettelse

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell.