Eksplosive barn, modul 1 - engelskKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Foredrag
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Følg med på vår kurskalender: https://famlab.no/kurskalender/
Varighet: 2 dager
Pris: fra 2.600

Vi tilbyr kurs i eksplosive barn - modul 1 på engelsk. Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og ungdom med sosiale, emosjonelle og adferdsmessige utfordringer? Bli med på kurs med Ross Greene om problemløsning gjennom samarbeid!

Innhold:
Barn og unge som har en problematferd som er preget av raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør, og for noen også verbal og fysisk aggressivitet, trenger hjelp. De mistrives ofte sterkt i sin egen situasjon, og med seg selv, med sine relasjoner, faller utenfor i skoler og i andre sosiale situasjoner. Hvordan kan foreldre og profesjonelle gi disse barna den hjelpen de trenger.

Etter 30 års arbeid med utfordrende barn og ungdom har Dr. Greene utviklet en ny måte å forstå disse barna og deres negative atferd. Han skisserer en praktisk og allsidig arbeidsmåte som tar sikte på å redusere det ødeleggende negative samspillet mellom det ikke-fleksible og eksplosive barnet / ungdommen og dets omgivelser. Hans metode er beskrevet både i bøker og i vitenskaplige artikler.

Gjennom dette kurset vil han introdusere sin metode for å trene evne til fleksibilitet, frustrasjonstoleranse, kommunikasjon og problemløsning, og til å lære barnet å håndtere konflikter. Han kaller denne metoden ”Collaborative Problem Solving (CPS). CPS kan vi på norsk kalle “Problemløsning Gjennom Samarbeid.” Denne modellen, som er et vesentlig skritt videre i forhold til tradisjonelle modeller og metoder, og har vist seg å være effektiv i en lang rekke situasjoner og sammenhenger, og for barn og unge med en lang rekke ulike diagnoser.

Dr. Greenes gir gode råd og en systematisk tilnærmingsmåte til foreldre og til alle profesjonelle som arbeider med barn og unge med utfordrende atferd. Kurset er også meget relevante for deg som er opptatt av relasjoner, problemløsning, kommunikasjon mm. også i mindre krevende relasjoner. Kurset vil være nyttig for alle som arbeider i utdanningsinstitusjoner, skoler, barnehager, spesialundervisning, med veiledning av foreldre, i sosialtjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien og andre virksomheter innen området i tillegg til foreldre og pårørende.

Målgruppe for kurset
Dette er et kurs for alle som jobber innen:
• Pedagogikk og undervisning
• Skole eller barnehage
• Barnevern, barne og ungdomspsykiatri
• Familievern og familieterapi
• Politi eller fengsler
• Alle som jobber med barn og unges psykiske helse og livssituasjon
• Kurset er også meget aktuelt for foreldre

Språk: Kurset holdes på engelsk, uten oversettelse