Eksperimenterende skriving og utforskende språkfokusKursarrangør: BRO AOF
Sted: Sør-Trøndelag, Trondheim
Sør-Trøndelag
Kursadresse: Kongens gate 26, 7011 Trondheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Vi tilbyr kurs om eksperimenterende skriving og utforskende språkfokus i begynneropplæringen. Fagfornyelsen og de nye kjerneelementene er nå på vei inn i skolens hverdag.

Innhold:
Den viktigste endringen i norskfaget er at eleven i større grad skal eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet, særlig på de lavere trinnene. Det skal legges mer vekt på å bruke utforskende metoder på barnetrinnet for å sikre bedre progresjon og forståelse i faget. Dette kurset tar for seg flere av kjerneelementene i norskfaget og setter fokus på den aktive, eksperimenterende elev som stadig oppdager nye sider ved språkets verden. Hvordan kan vi legge til rette for en utforskende tilnærming i den første skrive- og leselæringen?

Agenda:
• Hvordan gi elevene mulighet til å utforske, eksperimentere og oppdage skriftspråkets verden
• Hvordan bruke elevers tekstskaping på ulike nivå som tekst i meningsfull kontekst
• Hvordan gi elevene mulighet til å oppdage språkets system og muligheter
• Formell og funksjonell bokstavlæring i praksis
• Fra skriving til lesing: en tilpasset skrive- og lesestart
• «Skriv og les!» - et digitalt verktøy i eksperimenterende skriving og tekstskaping

Kursholder: Reidun Flugstad Rygg

Reidun Flugstad Rygg har mange års erfaring som lærer på småskoletrinnet. Hun er utdannet barnehagelærer, allmennlærer og språk- og leseveileder. Hun har tatt master i «Lesing og skriving i skolen». Reidun har de siste årene hatt ansvaret for veiledning og oppfølging av barnehagepersonale og lærere på 1. trinn i Gjerdrum kommune. Målet har vært å skape et helhetlig språkfokus i barnehagen og i skolens begynneropplæring.

Kommunen var også en del av prosjektet «Fra skriving til lesing» (2013/14) ledet av professor Bente Hagtvet.Reidun har vært engasjert som kursholder i Bro siden 2015. Det legges vekt på at kursene er praksisnære men med teoretisk og forskningsbasert forankring. Reidun er nyansatt som høgskolelektor ved NLA-høgskolen i Oslo hvor hun underviser i pedagogikk og i begynneropplæring i norsk.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lunsj