Eiendomsfinans og - økonomi - MVA og boligutvikling - nettkurs



Kursarrangør: Senter for Eiendomsfag
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det måtte passe deg
Pris: 3.750

Vi tilbyr kurs i Eiendomsfinans og - økonomi - MVA og boligutvikling - nettkurs. I denne modulserien vil du få erfaringer om vellykket MVA-strategi for boligbyggere, med gode praktiske eksempler. Nettstudiet vil også omhandle fallgruver som kan oppstå i den forbindelse.

I denne modulserien vil partner Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Henrik Smeby, begge fra Advokatfirmaet PwC, dele av sine erfaringer om vellykket MVA-strategi for boligbyggere, med gode praktiske eksempler. Nettstudiet vil også omhandle fallgruver som kan oppstå i den forbindelse.

Kursets innhold:
Følgende temaer vil bli gjennomgått:
• Grunnleggende om merverdiavgiftssystemet
• Overblikk over relevante regler for boligutbyggere
• Særlig om uttaksreglene (egenregi og fremmedregi)
• Hvordan skille egenregi fra fremmedregi
• Fremmedregi
• Uttak - utelukkende egenregi
• Uttak - både fremmedregi og egenregi
• Uttak - beregningen (felles)
• Forskjeller mellom egeneregivirksomheter og “blandingsvirksomheter”
• Særskilt om fellesregistrerte virksomheter
• Uttaks-, tilleggs- og endringsarbeid, samt reklamasjonsoppgjør
• Virkninger av å være uttakspliktig
• Tilpasninger og bruk av Single Purpose Vehicles (SPV)
• Salg av fast eiendom
• Salg av entreprise
• Salg av tomt og byggarbeider
• Fradragsretten
• Dokumentasjon
• Anleggsbidragsmodellen

Dette får du:
• Tidseffektiv kvalitetsgjennomgang av fagstoffet, produsert med førsteklasses lærekrefter
• Vårt Executive Summary om verdivurdering av næringseiendom, som oppsummerer og fremhever noe av det viktigste læringsutbyttet
• Elektronisk kunnskapstest i etterkant av hver modul, for å forsterke innlæringen
• Digital kopi av foredragsmanus, slik at du lett kan følge og supplere fremføringen med egne notater
• Kompetansesertifikat ved bestått modulserie, som dokumenterer læringsinnsatsen
• 3 måneders personlig tilgang til modulserien, med tilhørende videomoduler

Hvordan få best læringsutbytte?
Hver modulserie er pedagogisk bygd opp, og tilrettelagt for at læringsutbyttet skal være så høyt som mulig. Sammen med videomodulene følger den tilhørende PowerPoint-presentasjonen, som vi anbefaler at du laster ned og har tilgjengelig før du starter innlæringen.

Det kan være lurt å notere og reflektere underveis, slik at du er forberedt på å gjennomføre kunnskapstesten.