Egenmelding i koronatider på 1-2-3 - nettkursKursarrangør: Simployer AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

Vi tilbyr nettkurs om egenmelding i koronatider på 1-2-3. Lurer du på hvordan din virksomhet skal praktisere regelverket for egenmelding i koronatid? Da er du ikke alene. I dette digitale seminaret lærer du om de spesielle vurderingene du må gjøre, for eksempel når det gjelder ansatte i karantene.

Innhold:
I den siste tiden har Simployers rådgivere fått mange spørsmål, når det gjelder ansatte og egenmelding. Hvilke vurderinger er det viktig å ta under en pandemi, og hva er fordelene og ulempene ved ulike løsninger? Regelverket for egenmelding er det samme, men i krisetid bør du gjøre helt andre vurderinger enn i en normalsituasjon. Vår erfarne rådgiver, Jørgen Brostrøm går gjennom lovverket, hva som er lurt å gjøre og hvilke dilemmaer du bør tenke igjennom.

Du lærer også hvilke krav som stilles for å frata retten til egenmelding, og hvilke refleksjoner du bør gjøre rundt dette temaet. Skal dere ha samme retningslinjer i 2020 som i et normalår? Bli med på dette korte digitale kurset, så får du gode tips om hvordan du kan praktisere egenmeldingsreglene i din virksomhet. Dette kurset er tilgjengelig som opptak.

Du vil lære:
• Om praksis for utvidet bruk av egenmelding for ansatte i karantene og hyppigere kortidsfravær pga korona
• Hva sier regelverket om arbeidsgiverperioden ved flere karantener på rad
• Hvordan telle egenmeldingsdager - egenmeldingsregnskapet under en pandemi
• I hvilke situasjoner man kan frata ansatte egenmeldingsretten. Er det å anbefale

Program:
1) Dette sier folketrygdloven:
• Arbeidsgivers handlingsrom - hva må du gjøre og hva kan du gjøre
• Ulike egenmeldingsordninger - hvilke fungerer best
• Gjennomgang av forskning og beste praksis
• Hvilke dilemmaer oppstår i krisetid
• Ansvaret for smittevern

2) Egenmeldingsretten - når faller den bort:
• Krav som stilles, dersom en ansatt skal fratas egenmeldingsrett
• Andre nødvendige vurderinger

Målgruppe for kurset:
HR og ledere med personalansvar

Etterutdanning:
• Regnskapsfører: 1 time rettslære
• Revisor: 1 time annet

Kursmateriell:
• Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett

Hva du får med digitalt seminar:
• Tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
• Mulighet til å stille spørsmål i løpet av livesendingen
• Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato

Kursholder: Jørgen Brostrøm

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV. Som rådgiver hos Infotjenester bidrar Jørgen til å hjelpe våre kunder med å informere og veilede innenfor trygderettslige spørsmål. Han er opptatt av at kundens problemstillinger skal løses på en effektiv og god måte. Jørgen har jobbet mange år i NAV og har stor breddekunnskap innenfor folketrygdens virkeområde.

Som kursholder er Jørgen opptatt av å formidle juridisk regelverk og beste praksis på en enkel måte. Pedagogisk formidling, lun humor, oppgaver og diskusjoner gjør at kursdagen blir innholdsrik og lærerik. Deltar du på våre kurs får du oppdatert informasjon som har en nytteverdi for den jobben du gjør og mulighet til å sparre med både kursleder og andre kursdeltakere.