Effektivt årsoppgjør, dokumentasjon av balansen - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 700

Vi tilbyr nettkurs om effektivt årsoppgjør, dokumentasjon av balansen. Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir en overordnet gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt.

Innhold:
Kurset vil dekke årsoppgjøret for aksjeselskaper og gi deg bedre overordnet forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt. Det vil bli lagt vekt på hvordan du kan redusere tidsbruken og samtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet og ligningspapirene. Kurset vil inneholde en effektiv plan for å sikre fremdriften i et praktisk årsoppgjør. Kurset gir videre en gjennomgang av dokumentasjonskravene for balanseposter.

Både bokføringslovensbestemmelser og NBS 5 dekkes av kurset. I tillegg til de formelle krav ved årsoppgjøret vil det bli lagt vekt på hvordan du kan redusere tidsbruken og samtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet og ligningspapirene ved å dokumentere de riktige påstandene og beløpene. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk.

Agenda:
• Regnskapsloven
• Bokføringsloven
• Formelle krav til årsoppgjøret
• Dokumentasjon av balanseposter
• Noter
• Årsberetningen
• Nøkkeltallsberegninger

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 1 time

Revisor:
• Regn 1 time

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot autoriserte regnskapsførere, revisorer, advokater, saksbehandlere fra skatteetaten og andre som utfører årsoppgjørsarbeid eller har interesse for temaet.