E.coli - Fra normal tarmbakterie til farlig bakterie - WebinarSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Contact us for more information
Varighet: 1 time og 15 minutter
Pris: 1.100

Hvordan blir vi syke av E. coli-bakterien? Bli bedre kjent med den sykdomsframkallende bakterien E. coli som kan føre til helsefare i Norge. I dette webinaret får du en innføring i hva E. coli bakterien er, utbredelsen av sykdomsframkallende

E. coli, hvilke helsekonsekvenser en infeksjon med E. coli kan ha, eksempler på utbrudd i nyere tid og hvordan forebygge kontaminering og utbrudd av E. coli-smitte.

Vi tar også en tur innom lovverket – det er krav om prøvetaking av E. coli i visse produkter angitt i norsk lovverk (Næringsmiddelhygieneforskriften og Animaliehygieneforskriften). Alt dette blir dekket i dette webinaret med vår erfarne mikrobiolog, senior fagkonsulent innen mattrygghet, Hildegunn Iversen.

Innhold:
• Fra normal tarmbakterie til farlig variant som skaper sykdom
• Forekomst, utbredelse og forebygging
• Matbåren sykdom
• Lovverk og prøvetakning
• Noen utbrudd i nyere tid
• Spørsmål og svar

Foredragsholdere:
Hildegunn Iversen, Senior Fagkonsulent Mattrygghet, har en master i mattrygghet og har en doktorgrad innenfor mikrobiologi. Hun har bakgrunn som forsker ved Norges veterinærhøgskole (nå NMBU - Veterinærhøgskolen), forskningsfelt: Enterohemorrhagisk E. coli (EHEC)) og som konsulent i Senter for mattrygghet. Hildegunn har jobbet noen år som bedrifts- og KSL-revisor på oppdrag fra Stiftelsen Norsk Mat.