EX grunnleggende praksiskurs - bedriftsinterntKursarrangør: Omega Holtan AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i EX grunnleggende praksiskurs for bedrifter. Alle forskrifter og normer som omhandler installasjoner i eksplosjonsfarlige (soneklassifiserte) områder, stiller krav til den kompetansen som involvert personell skal inneha.

Innhold:
Disse kravene definerer hvilken kompetanse som skal skal finnes hos de som er involvert i design, installasjon og vedlikehold av Ex annlegg. Det er snakk om kompetanse både av teoretisk og praktisk art, og at denne kompetansen skal opprettholdes med jevne mellomrom. Slik kompetanse skal dokumenteres.

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg denne nødvendig kompetansen om Utstyr og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjon og utføre vedlikehold på en måte som er i samsvar med regelverket. Kurset gir også et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i hht IECEx eller Compex.

Kurset inneholder en blanding av teori og praktiske øvinger på Ex utstyr:
• Ex installasjoner i på land (NEK EN 60079-14) og offshore (IEC 61892-7)
• De mest vanlige eksplosjonsfarlige områder
• Soneklassifisering og EPL
• Enkel gass og eksplosjonsteori
• Valg av utstyr ihht. sone og EPL.
• Beskyttelsesarter
• Merking (Atex og IEC og EPL)
• Kabler og terminering med praktiske øvinger
• Valg av nipler, med praktiske øvinger
• Jording

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset er beregnet for elektro, automasjons og annet personell som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Kurset er egnet både for land og offshore industrien.

Vis flere tilsvarende kurs: