E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015Kursarrangør: Standard.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: 2.500

E-læringskurset gir en innføring i miljøledelse med NS-EN ISO 14001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001.

Innhold:
Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis deltakeren ikke består. Underveis i kurset kan kursdeltakeren stille spørsmål til et kursforum som besvares av kursansvarlig i Veritech AS.

Agenda:
• NS-EN ISO 14001
• Risikobasert tilnærming
• Miljøkartlegging
• Miljøledelse
• Miljøleders rolle
• Test og eksamen
• Tips til innføring av ISO 14001


Målgruppe for kurset:
Kurset er relevant for miljøledere, HMS personell, internrevisorer og ledere. Kurset tilfredsstiller krav i ISO 14001 til grunnleggende kompetanse om standarden.