Dyrekommunikasjon for barn og ungdom (11 - 16 år)Kursarrangør: Flammehuset as
Sted: Nordre Brevig gård
          Akershus, Enebakk
Kursadresse: Brevigveien 224, 1912 Enebakk (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 helg
Pris: 1.800

Vi tilbyr kurs i dyrekommunikasjon for barn og ungdom. Dette konseptet vil hjelpe barn å beholde og å utvikle sin følsomhet, gjennom å bevisstgjøre dem kommunikasjonen med naturen og deres egen natur.

Innhold:
Barna introduseres for dyrs følsomhet med formål å skape en mellom-artslig forståelse gjennom dyrekommunikasjon. Før kurset holdes en informasjonskveld for foreldre (ingen bindende påmelding før etter denne kvelden). Foreldre som har barn som er interessert i å ta et slikt kurs, får invitasjon til et møte ca 15 dager før kurset. Da kan de snakke med lærer, få informasjon og stille spørsmål. Foreldrene vil bl.a. få veiledning i hvordan de best kan støtte og oppmuntre barnet etter et slikt kurs. Foreldre og barn vil få oppfølging etter behov fra lærer.

Formålet med konseptet:
Identitetsbygging, samhandling og å bevisstgjøre barn deres evner til å føle og resonnere i samsvar med naturens behov for å søke balanse. Barn er følsomme, men i dagens samfunn må de ofte tilsidesette sin følsomhet til fordel for tids- og prestasjonspress. I løpet av helgen vil barna lære hvordan de kan stole på seg selv, hvordan kroppen fungerer som mottaker og hvordan vi kontakter og kommuniserer med dyrene.

Kost / losji:
Barna kan bo på gården i trygge omgivelser. Dersom de har med foreldre kan man leie eget hus på nabogården.

Lærere:
Merete Jacobsen og Lillian Røssland

Målgruppe for kurset

Barn og ungdom i aldersgruppen 11 - 16 år. Foreldre må også skrive under på at barnet får tillatelse til å delta på kurset.

Eksamen / sertifisering

Barna vil få kursbevis etter kurset