Dybdelæring, kjerneelementer og tverrfaglighet i samfunnsfageneKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

Samfunnsfaglig kompetanse for det 21. århundret. Nye læreplaner er på vei, men allerede er det vedtatt at elevene skal utvikle kompetanse i fagene gjennom å kunne kritisk tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver.

Innhold:
Dette nye kompetansebegrepet må forstås i lys av endringer i samfunnet vi lever i. For et par generasjoner siden forstod vi verden ved hjelp av gitte kunnskaper om nasjonen og politikken. Dette var mulig fordi fellesskapene vi levde i var klart definerte og stabile, i likhet med kunnskapen som definerte dem. I vår tid derimot kommer mange ulike konkurrerende kunnskaper til uttrykk på digitale og ikke digitale måter. De definerer mange og nye fellesskap, verdier og handlinger.

Da er det behov for en annen samfunnsfaglig kompetanse. Det er ikke er nok å ha bestemte kunnskaper og ferdigheter. Man må også å kunne navigere i informasjonskaoset, skille mellom sannhet og løgn, samt selv produsere og anvende kunnskap. Kjerneelementene og de tverrfaglige områdene er ment å gi elevene denne kompetansen gjennom dybdelæring. Men hva innebærer kjerneelementene, de tverrfaglige områdene og dybdelæring i praksis for undervisning og læring i samfunnsfagene (historie, geografi og samfunnskunnskap)?

Sammen med andre lærere får du i dette kurset utforske måter å utvikle elevenes kompetanse i samfunnsfagene gjennom å arbeide med kjerneelementene, tverrfaglige områder og dybdelæring. Vi starter med eksempler på hva som kjennetegner samfunnet vi og elevene våre lever og deltar i. Deretter tar vi for oss hva kjerneelementene, de tverrfaglige områdene og dybdelæring betyr i samfunnsfagene og hvordan vi konkret kan omgjøre dem til læringsmål og undervisning.

Kursholder: Ketil Knutsen

Ketil Knutsen er dr. Philos og førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger og fra 2019 er han også leder for nasjonalt fagorgan for lektorutdanning og PPU. Knutsen forsker på skolens og politikkens historiekultur og digital historie. Hans forfatterskap omfatter flere vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner. Knutsen har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole, og har vært med å skrive historielæreverkene Matrix 9 og 10 for ungdomsskolen og I Ettertid for videregående skole.