Droner i skogbruket - erfaringer praktisk bruk - webinar (gratis)Kursarrangør: Skogkurs
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 19:00 - 20:00
Varighet: 1 time
Pris: Gratis

Vi tilbyr gratis webinar om droner i skogbruket - erfaringer og praktisk bruk. Bruk av droner i skogbruket er kommet godt i gang, men en rivende utvikling forventes framover. Hva har vi lært, og hva forventer vi av utvikling framover? Dette er spørsmål vi vil drøfte i denne kveldens webinar.

Kursinnhold:
• Dronen - dine forlengede øyne - utviklingen går raskt!
• Praktisk planlegging, skogskaderegistrering og brann - dronen som hjelpemiddel
• Biodrone

Kursinstruktør: Even Hoffart

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker gratis webinar om droner i skogbruket