Drift og oppfølging - Service og samferdsel Vg1 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 5990

Drift og oppfølging er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs. Kurset dreier seg om sentrale administrative arbeidsprosesser. Programfaget handler om å følge opp virksomheters ressursbruk, og vurdere og sikre kvalitet på arbeidsprosesser.

Drift og oppfølging inngår i Service og samferdsel Vg1


Ivaretakelse av menneskelige, økonomiske og miljømessige verdier gjennom ulike sikkerhetstiltak, beredskap og helse, miljø og sikkerhet er viktige temaer. Programfaget dekker også logistikkfunksjonen i en virksomhet. I faget inngår regelverk som setter rammer for virksomheters drift.

Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:
1 - Kontor og administrasjon
2 - Drive en bedrift
3 - Regnskapet
4 - Sikkerhet og IKT
5 - HMS, personvern, oppsummering i Drift og oppfølging

Hver studieenhet består av:
• kompetansemål for studieenheten
• tekst om emnet
• bloggoppgaver
• tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
6 uketimer som tilsvarer 168 årstimer

Målgruppe for kurset

Drift og oppfølging er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående nettkurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Drift og oppfølging for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: 2013

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Vi anbefaler læreverket: Service og samferdsel Vg1, Fagbokforlaget: Ottesen, Lars: Øyen, Alf H.: Nørgaard, Per: Romuld, Kyrre: Sandøy, Siv: Johnsrud, Nils Petter 2009.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. Du må melde deg opp til privatisteksamen om du vil ha en eksamenskarakter.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.