Diktkurs med Gro DahleKursarrangør: Tekstuniverset
Sted: Hotell Borge ved Husøysundet
          Vestfold, Tønsberg
Kursadresse: Husøyveien 29, 3132 Husøysund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 6.800
Neste kurs: 28.09.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr diktkurs med Gro Dahle. Du trenger ikke like dikt eller kunne noe om dikt eller ha erfaring med å skrive dikt, for dette er et område hvor det faktisk bare er fint å være uerfaren og uvitende, da er det heller ingen fordommer eller krav, holdninger eller føringer om hva et dikt er.

Innhold:
Dette er et lekent skrivekurs. Det kreves ingenting annet enn lyst! For slik jeg ser det, er dikt lek: Lek og dybde, lek og forskning, lek og form, leke rundt emner, leke med stemmen, lek med ord og humor og poenger. Du trenger ikke like dikt engang og du trenger ikke kunne noe om dikt eller ha erfaring med å skrive dikt eller lese dikt, for dette er et område hvor det faktisk bare er fint å være uerfaren og uvitende og vidåpen.

For et dikt kan være hva som helst og hvordan-som-helst, det er bare opp til vår egen kreativitet og oppfinnsomhet hvor grensene for hva et dikt er begynner og slutter. Og det kurset gjør er bare å sette fram en hel drøss med metoder og teknikker og verktøy og så prøver vi ut og leker og undersøker og ser hva som skjer. Sånn sett er dette et språk-lek-kurs som ikke krever noe annet av deltagerne enn at vi skal våge oss fram med ordene våre, prøve og lete og leke. Et slikt diktkurs er også nyttig i forhold til alle andre slags sjangre og medier: bildebok, animasjonsfilm, prosa, noveller, romaner, sangtekster.


Onsdag:

kl 14:00 - 20:00 (én times lunsj, kl 13:00 - 14:00)

kl 14:00
Innledning og kort presentasjonsrunde:
• Hvert vårt yndlingsdikt

Grunnleggende spørsmål:
• Hva er et dikt egentlig?

Stemme, egenart og personlig uttrykk:
• Temperament, personlighet, egen stil, ”egen tut på hornet” Det rareste, Det som er mest deg, Et stykke personlighet

Poetikk:
• Poetiske regler / strukturer / lovverk / trosbekjennelse. Manifest!

Ulike typer dikt:
• Barnedikt, Voksendikt, Dikt for eldre, Trøstedikt

Ulike kriterier, ulike krav:
• Fins det kriterier for et godt dikt
• Medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt / bruksdikt vs kunst-dikt

Tid og kontekst:
Dikt og Modernisme: ”Modernisme kan sikte til formspråket i snevrere forstand og brukes da gjerne om diktning, spesielt lyrikk, som har brutt med det tradisjonelt «poetiske» i ordvalg, setningsbygning, billedbruk og metrikk og i stedet benytter hverdagsord og dagligtale, frie vers, alogiske ord- og setningsforbindelser, et åpent, flertydig billedspråk.

Det store norske leksikon
Wikipedia: De tradisjonelle uttrykksmåtene var alle utdatert - ønsket en mer direkte konfrontasjon - nåtid og forandring.

Poetikk-oppgave / metatekstoppgave

kl 16:00 - 16:15, pause

kl 16:15 - 20:00, (pauser innimellom)
• Trender og perioder i modernismen
• Futurismen og Marienetti - 10 t
• Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen / hattedikt)
• Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift)
• Projeksjonismen – dr Rorschack – 30t
• Tom Phillips og black out-metoden -30t
• Imagismen og Ezra Pound -20 – 50t
• Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept
• Symbolisme 40, 50t,
• ekspresjonisme 50t,
• Konkretisme og Jan Erik vold 60-tallet
• Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet
• Naturdikt / nynorskdiktet 70-tallet

Humre-dikt:
• Bildedikt, -80t (mer om i morgen)
• Kort-prosa, horisontale dikt -90
• Postmodernismen -90, -00
• Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
• Dokumentarismen -90, -00
• Samfunnsfenomener -00
• Hverdagsdiktet 2000 - 2020t
• Sinna-diktet 2015 - 2020t
• Det selvbiografiske / biografiske diktet 2015 - 2020t

kl 20:00, Middag


Torsdag:

kl 09:00 - 13:00, Språklige bilder:
• Sammenligning
• Metafor
• Konkretisering
• Symbol
• Allegori
• Besjeling
• Personifisering
• Pars pro toto
• Zeugma / Sammenstilling
• Allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat / referanse, tittel)

Lunsj, kl 13:00 - 14:00

kl 14:00 - 19:00 (pauser innimellom)

Humor:
• Kontrast og brudd på forventning, det overraskende, det upassende
• Det absurde, det rare, det søte, det sjarmerende
• Ordspill, lek med snakkemåter, å vri på kjente titler eller ordtak
• Ironi, selvironi, underdrivelse, overdrivelse, karikatur, parodi, lek med
• Referansehumor, spill på karakterer, tid, sted, fortellinger, taler, titler

Dimensjoner:
• Psykologisk
• Sosiologisk
• Politisk
• Samfunnskritisk / normkritisk / feministisk
• Miljøkritisk / klimakritisk
• Historisk
• Religiøs
• Pedagogisk

Filosofisk:
• Etisk, eksistensielt, epistomologisk
• Metadimensjon / metadikt

Type-dikt
• Spørsmålsdikt / Gåtedikt
• Oppramsingsdikt, listedikt
• Haikudikt, 3-linjere
• Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
• Dyredikt
• Bydikt
• Kontrast-dikt
• Taledikt, hyllestdikt
• Aforismer
• Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
• Tulledikt / lekedikt
• Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
• Monolog
• Peke-på-dikt / bitte-liten-ting-dikt / detalj-dikt
• Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet

Med utgangspunkt i det medbrakte yndlingsdiktet:
• Å skrive et motdikt eller et svardikt eller forlengelsesdikt
• Episke dikt, fortellende dikt
• Systemdikt slik som abc-er, ukedag-dikt, sa-mor-dikt, hval-dikt
• Ett dikt for hvert ledd i systemet, tenk grupper innen en hobby f.eks Titler

kl 19:00, Middag


Fredag:

kl 09:00 - 10:30, Den syngende teksten / teksten som sang og som form
• Visuell form og lay-out, oppsett

Lyden:
• Ordenes pust og bokstavenes personligheter
• Tekster løsrevet semantikk og innhold
• Lyddikt

Rytme:
• Rytme løsrevet regelmessig mønster
• Gjentagelser og paralleller, strukturer
• Pust, puls, driv
• Mønster: monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv.
• lambe (lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals)

kl 10:30 - 10:45, Sjekke-ut-pause

kl 10:45 - 12:00
• Rim
• Nonsens dikt,
• Bokstavrim: Allitterasjon, assonans
• Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
• Ulike rimmønstre
• Sangtekster, visetekster, jazztekster - viser: med rim, jazz: uten rim
• Poetisk temperatur og ladning, hva øker og senker ladning

kl 12:00 - 13:00, Lunsj

kl 13:00 - 14:00, Titler

kl 14:00 - 15:30. Tekstframføring, diktlesing

Annet:
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Kursmateriell:
Ta gjerne med et dikt dere liker til presentasjonsrunden + en oppgave + høytlesing. Ta gjerne med noe å skrive på og med. De fleste skriver for hånd. Så man trenger ikke ha med datamaskin. Kursavgiften inkluderer fullpensjon.

Målgruppe for kurset:
Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Gavekort:
Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.