Digitalt kurs universell utforming av reisekjedenKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Tirsdag kl. 10:00 - 13:00
Varighet: 3 timer
Pris: 2.500

Vi tilbyr digitalt kurs om universell utforming av reisekjeden. Reisekjeden består av alle de elementer som inngår i en reise – fra planlegging, bestilling av billetter osv., ankomst til reisedestinasjonen.

Innhold.
Universell utforming i reisekjeden omfatter krav til IKT, til bygg og uteområder, utforming av transportmidler og utøvelse av tjenester. I kurset gjennomgår vi lover og regler, eksempler på god praksis, og hva som sikrer universell utforming i forskjellige transportformer – buss, bane, sjø og veitransport. Kurset omfatter et kurshefte som gir fordypet informasjon om de enkelte temaene.

Kursholder:
Rudolph Brynn, Cand. Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad i statsvitenskap fra College of Europe i Brugge, Belgia. 36 års yrkeserfaring fra blant annet Sosial- og helsedepartementet, EuroPas (konsulentfirma i Brussel, Belgia) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, European Disability Forum (Brussel), Deltasenteret, Nasjonalt Dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Standard Norge. Har arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming både nasjonalt og internasjonalt siden slutten av 1990-tallet, blant annet gjennom utarbeidelse av veiledninger, kurs, analyse av norsk og europeisk lovgivning, utredninger, foredrag og prosjektarbeid. Dette har omfattet universell utforming på flere områder, blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, tjenester, transport og annet. Har utviklet informasjonsportalen reisekjeden.no og vært prosjektleder for ti norske standarder (Norsk Standard) som dekker ulike aspekter av universell utforming, som brukermedvirkning og tjenester.