Digitalt kurs universell utforming IKTKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Tirsdag kl 09:00 - 11:00
Varighet: 2 timer
Pris: 2.000

Vi tilbyr digitalt kurs om universell utforming IKT. Bli en mester i alternative tekster. Ett av de mest grunnleggende kravene innen universell utforming av digitale løsninger er kravet om alternative tekster til ikke-tekstlig innhold så som bilder, grafer og illustrasjoner.

Innhold:
Det er også noe av det som Tilsynet for universell utforming av IKT alltid kontrollerer ved tilsyn og status. Likevel syndes det mye. Kurset tar for seg hva slike tekster er, hvordan de fungerer og hvordan du skriver dem i ulike kontekster. Og ikke minst: når skal du ikke skrive alt. tekst.

Kursinnhold:
• Hva er alt tekst og hva er hensikten
• Hva er forskjellen på bildetekst og alt tekst
• Hvordan oppleves alt tekst for brukerne
• Når er det et krav at du må ha alt tekst
• Når skal du ikke bruke alt tekst
• Alt tekst og kontekst
• Alt tekst humor
• Alt tekst av visuelle svaralternativ f eks. i opplæring/undervisning
• Eksempel på gode og dårlige alt tekster
• Praktiske oppgaver
• Hvor finner du funksjonen for alt tekst i en del programmer og sosiale medier

Kursholder:
Sigrid Skavlid har mastergrad i ledelse med spesialisering innen kommunikasjon fra BI og er cand. mag. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Har lang arbeidserfaring innen digitalisering, nettløsninger, offentlige anskaffelser, tilskuddsforvaltning, kommunikasjon og universell utforming. Som nettredaktør og prosjektleder for Forskningsetiske komiteer jobbet hun med ulike digitale løsninger og formidling. Videre har hun arbeidet flere år ved Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) i Bufdir med universell utforming av IKT som fagfelt. Ved siden av å ha jobbet operativt med gode og brukervennlige løsninger, har hun arbeidet som seniorrådgiver i Bufdir som er regjeringens koordinerende instans på fagområdet universell utforming. Arbeidet inkluderte tilskuddsforvaltning, nettverksbygging, rådgiving, innhenting av kunnskap, iverksetting og input til ny politikk på området universell utforming.

Målgruppe:
Alle som produserer digitalt innhold (nettredaktører, kanalansvarlige, skribenter og kommunikasjonsbyrå)

Sted:
Teams (noen dager før kurset får du tilsendt invitasjonslenke på e-post)