Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dagKursarrangør: Standard.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 1/2 dag
Pris: 3.000

Kurs i Samspillsentreprise. Samspill er fortsatt en relativt ny entreprise-/samarbeidsform. Det finnes ingen Norsk Standard som regulerer samspill, så NS 8407 brukes ofte som et utgangspunkt.

Kursbeskrivelse:
Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter. Kurset tar for seg varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407, med utgangspunkt i bestemmelsene om endringer og byggherresvikt.

Det vil særlig bli fokusert på:
• Varsling av endringer
• Varsling av justerte enhetspriser og regningsarbeid
• Varsling av svikt ved byggherrens medvirkning
• Varsling om vederlagsjustering

Mål for kurset:
Du får en grundig gjennomgang av systemet for varsling, herunder blant annet grunnlaget for varsling (forskjellen mellom endringer og byggherresvikt), hvem som skal håndtere varsling, når det skal varsles, hvordan det skal varsles, hvilke frister som gjelder for varsling mv. Etter endt kurs skal du ha en grunnleggende kunnskap om hvordan varsling etter NS 8405 og NS 8407 skal skje.

Kursholder:
Tor Andre Ulsted er advokat i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Målgruppe for kurset:
urset er aktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.