Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallKursarrangør: Standard.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 2 dager
Pris: 5.400

Vi tilbyr Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Prosjektet er avsluttet og bygningen står ferdig: hva med driften "de neste 40 år"?

Oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar. I tillegg har byggeier forventninger til avkastning på sine investeringer.

Kursbeskrivelse
Kurset tar for seg mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp, og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling.
Kurset gir deg innføring i NS 6460:2020 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, samt en kort orientering om andre tilhørende standarder.

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset:
• Bærekraft og miljø
• Stillingsinstruks for teknisk driftsansvarlig
• Datasikkerhet og lisenser
• Handshake prosjekt/drift
• Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon
• Årlige mål for driften
• Tilfredse brukere
• Krav til faglig kompetanse
• Kontinuerlig forbedring og periodisk gjennomgang
• Avvik, registrering og behandling
• Overvåking og styring av forbruk
• Verdibevarende vedlikehold, innspill og budsjetter
• Risikovurderinger
Kurset legger til rette for gruppe- og diskusjonsoppgaver for å forankre innholdet.

Kurset går over to halve dager, fra klokken 09.00-12.00 begge dager.

Mål for kurset
Kurset gir deg innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver. Du skal etter gjennomført kurs også kunne utarbeide funksjonelle stillingsinstrukser som beskriver årlige mål og arbeidsoppgaver, samt få økt forståelse for hvilke verktøy og systemer drift trenger for å kunne utøve sitt arbeid på en effektiv måte

Hvem er kurset for?
Kurset passer for driftspersonell, drifts- og forvaltningsansvarlige i offentlige og private eiendomsvirksomheter og servicepartnere. Kurset er også aktuelt for rådgivere og leverandører som ønsker økt innsikt i driftsoppgavene i stadig mer tekniske og komplekse bygninger.