Digitale verktøy i musikkfagetKursarrangør: Musikkpedagogikk.no
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Hvordan kan vi dokumentere og vurdere de utøvende og skapende aktivitetene i musikkfaget? Hvordan kan vurderingsarbeidet bli gjennomførbart i hverdagen?

Dette er spørsmål mange lærere stiller, nå som Kunnskapsløftet setter høye krav til vurdering av elevenes måloppnåelse. Kurset vil belyse metoder for både dokumentasjon og vurdering som er gjennomførbare i skolehverdagen. Det blir vist eksempler på vurdering gjennom bruk av video og lydopptak av elever i aktivitet.

Kurset kan også holdes over to dager med litt tid i mellom. Deltakerne får da en enkel oppgave som tar utgangspunkt i aktivitet de uansett har planlagt å gjøre i musikkundervisningen. Erfaringene deles og brukes på dag 2.

Dette kurset er kjøpt av en lang rekke kommuner i hele Norge. Bl.a. har Utdanningsetaten i Oslo inngått en avtale om skolering av lærere over flere samlinger.


Kursinnhold:
• Vurdering av utøvende og skapende kompetanse i musikkfaget.
• Underveisvurdering, sluttvurdering, egenvurdering og kjennetegn på måloppnåelse.
• Dokumentasjon som er gjennomførbar i hverdagen.
• Presentasjon av en vurderingsmodell og øvelse i å anvende den.
• Eksempler via video- og lydopptak av elever.
• Samtale og felles refleksjon om vurdering i musikk.

Målgruppe for kurset

Alle som underviser i musikk i grunnskolen. Kurset passer spesielt godt for lærere på ungdomstrinnet og mellomtrinnet.