Digitale verktøy i musikkfagetKursarrangør: Musikkpedagogikk.no
Sted: Vi kommer gjerne til deg
          Oslo, Torshov
Kursadresse: Thurmannsgt. 13A, 0461 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

I dag er digitale verktøy er en naturlig del av alle typer arbeid med musikk, - både utøvelse, komponering, lytting og musikkproduksjon. Teknologien blir stadig mer tilgjengelig og byr på mange fordeler i undervisningen.

Det er mange grunner til å ta i bruk digitale verktøy i musikkfaget. Det kan handle om å skape musikk som låter fint, men også om å mestre bruk av digitale enheter til mer enn "tallknusing og harde fakta".

Også dreier det seg selvfølgelig om:
• motivasjon
• gleden ved å skape musikk
• gi faget et innhold i takt med samtiden
• lette lærerens arbeid med å skape god læring


I tillegg er det jo slik at grunnskolens læreplan forutsetter arbeid med digitale verktøy i alle fag.

Økt kompetanse med senkede skuldre!
Kursene krever ingen forkunnskaper og vi sørger for at du kan lære i ditt tempo. Som regel foregår det ved at jeg først gjennomgår noe i plenum. Så får du tid til å prøve dette rolig for deg selv, med mulighet for god hjelp underveis. Noen vil bruke god tid på noen få elementer, mens andre rekker flere - det er uproblematisk. Det viktigste er uansett at du får med deg kompetanse som du kan bruke i musikktimene umiddelbart.

Moduler:
Dette kurset kan settes sammen av ulike moduler som vi kan prioritere etter deres ønsker. Det gjør at vi kan sette sammen opplæring som passer til deltakernes erfaringer, interesser og tilgjengelig utstyr. Ved bestillingskurs blir vi enige om hvilke moduler som er mest relevante for dere. På kurs som er utlyst her på Musikkpedagogikk.no vil det stå hvilke moduler som blir gjennomgått på hvert kurs.

Mange spennende moduler? Javisst, og flere finner du i menyen for Online Opplæring. Vi kan avtale en "pakke" bestående av både vanlige kurs og nettbaserte økter. En fleksibel organisering med mange muligheter. Ta kontakt for en uforpliktende prat.


Moduler uavhengig av plattform:

Digital didaktikk (alle typer enheter):
Verktøy er nå engang bare verktøy. I alle modulene kan vi relatere innholdet til aktuelle mål i læreplanen, men i denne modulen bruker vi mer tid på å se hvordan digitale verktøy kan videreutvikle den undervisningen vi allerede kjenner. Det handler om å komme lenger enn å "sette strøm på blyanten". Vi reflekterer også over når vi helst bør logge av. Modulen passer best i kombinasjon med andre moduler.


Samspill med omvendt undervisning (alle typer enheter)

Omvendt undervisning (flipped classroom) kommer i mange varianter. I denne modulen ser vi på hvordan musikklæreren kan bruke video og enkle nettløsninger til å frigjøre tid fra felles instruksjon for å gi elevene mer individuell veiledning. Vi lager en instruksjonsvideo, oppretter en YouTube-kanal og publiserer opplegget på en enkel nettside som elevene kan nå med alle typer enheter. Kursholder bruker denne metoden med elever og blir stadig overrasket over gevinstene. Det skjer noe med elevenes innsats når de ikke alltid må "gå i takt".Noteflight (alle typer enheter):
Noteflight er en nettleserbasert tjeneste for å skrive noter. En av fordelene med digital noteskriving er at systemet spiller av det eleven har skrevet. Det gir noen spennende muligheter, også for de som ikke kan noter fra før. Med Classroom-versjonen kan læreren distribuere oppgaver til elevene, se hvordan de løser utfordringene og kommentere rett i notene.


Moduler basert på iPad:
iPad beskrives nøyere på en egen side, men kan også kombineres med modulene du finner her og under Online Opplæring.
Se noen iPad-moduler listet nedenfor og klikk her for å se beskrivelser av hver modul.
• iPad i musikkundervisningen - inspirasjonsøkt
• iPad - mer enn bare apper
• "App-bonanza"
• GarageBand 1 - "første hus" (en innføring)
• GarageBand 2 - "andre hus" (litt videre)
• GarageBand 3 - klassisk fokus
• GarageBand 4 - Live Loops
• Garageband 5 - multimodalitet og fagovergripende kompetanse

Moduler basert på PC eller Mac:
Audacity (PC/Mac)
Audacity er et gratis og godt program for opptak og bearbeiding av lyd. Lær å gjøre enkle opptak, redigere, klippe og lime, forandre toneart, endre tempo, legge til effekter m.m. Vi går gjennom forslag til komposisjonsaktivteter for elever. Audacity er også perfekt for å lage lydfiler til fortellinger i språkfag, presentasjoner, skoleradio og alt annet som trenger et lydspor. Også tilgjengelig som eget kurs.

Gratis ressurser på Internett (PC/Mac)
Det finnes gratis nettsteder for ulike typer arbeid med musikk. Vi går innom noen av de aktuelle for musikkundervisningen og diskuterer didaktiske muligheter. Man kan f.eks. eksperimentere med lyd, lage beats, produsere enkle akkompagnement og ta opp sang til et komp spilt av proffe musikere. Bli kjent med verktøy som ligger og venter på oss!


Målgruppe for kurset:
Alle som underviser i musikk i grunnskolen. Kurset passer spesielt godt for lærere på ungdomstrinnet og mellomtrinnet.