Digital transformasjon og ledelse - nettkursKursarrangør: Global Learning AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 semester
Pris: 20.000

Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om mer enn å gå fra et analogt til et digitalt format og valg av digital løsning. Hvis du som leder ønsker å lære om grensesnittet mellom teknologi og strategi, for deretter å forstå digitalisering og ledelse da er dette studiet for deg.

School of Management ved OsloMet tilbyr dette praksisorienterte emnet som innebærer at:
• Vi støtter deg med å analysere, utvikle og gjennomføre det digitale endringsprosjektet ditt
• Vi gir deg ledende kunnskap i digital strategisk tenkning
• Vi gir deg arenaer for å diskutere utfordringene dine med andre som er i samme situasjon
• Du møter ledende eksperter og praktikere knyttet til digitalisering, ledelse og strategi
• Du får ti studiepoeng som kan innpasses i en mastergrad

Undervisningopplegget:
• Nettbasert undervisning
• Diskusjon i grupper
• To moduler som går over to dager, med forskningsbasert undervisning og erfaringsutveksling
• Veiledning og utvikling av ditt eget digitale prosjekt

Målgruppe for kurset

Ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor

Opptakskrav:
• Fullført bachelorgrad eller tilsvarende