Digital markedsføring - OnlineKursarrangør: Kursiver.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 25 timer
Pris: 4990

Vi tilbyr digital markedsføring - en praktisk innføring i kommunikasjonsyrket. Kurset inneholder 10 moduler: foto, tekst, video, design, WordPress, sosiale medier, Google Analytics, markedsføring, pressehåndtering og politisk påvirkning.

Innhold:
Er du gründer og trenger å lage nettside, designe enkle brosjyrer, ta gode bilder, lage filmer, jobbe profesjonelt med sosiale medier, forholde deg til journalister på en god måte og påvirke politikere? Kanskje du allerede er medieutdannet og jobber som medielærer eller kommunikasjonsrådgiver, men trenger å lære deg en større bredde innen mediefagene? Da har vi det perfekte kurset for deg. Digital markedsføring er et 10-modulskurs med følgende moduler: Foto, Tekst, Video, Design, WordPress, Sosiale medier, Google Analytics, Markedsføring, Pressehåndtering og Politisk påvirkning.

Estimert kurstid er 22-28 timer.

Modul 1 - Foto:

Leksjon 1 - Bildekomposisjon og virkemidler
Leksjon 1 - Quiz - Bildekomposisjon og virkemidler
Leksjon 2 - Lyssetting
Leksjon 2 - Quiz - Lyssetting
Leksjon 3 - Lukkertid, blenderåpning og ISO
Leksjon 3 - Quiz - Lukkertid, blenderåpning og ISO
Leksjon 4 - Objektiver og produktfotografering
Leksjon 4 - Quiz - Objektiver og produktfotografering
Leksjon 5 - Oppløsning og filformater
Leksjon 5 - Quiz - Oppløsning og filformater
Leksjon 6 - Bilderedigering i Adobe Photoshop, del 1
Leksjon 7 - Bilderedigering i Adobe Photoshop, del 2

Modul 2 - Tekst:
Dramaturgi, tekstelementene, sitater og referanser, de syv hjelperne og nyhetskriterier.

Leksjon 1 - Dramaturgi
Leksjon 1 - Quiz - Dramaturgi
Leksjon 2 - Tekstelementer
Leksjon 2 - Quiz - Tekstelementer
Leksjon 3 - Sitater og referanser
Leksjon 3 - Quiz - Sitater og referanser
Leksjon 4 - De syv hjelperne
Leksjon 4 - Tekstoppgave
Leksjon 5 - Nyhetskriterier
Leksjon 5 - Quiz - Nyhetskriterier
Modul 2 - Faktaark - Tekst

Modul 3 - Video:
Videokameraet, lyssetting, kamerabevegelser, bildeutsnitt, teknikker og tips, lyd, oppløsning, filformater og filmredigering i Adobe Premiere.

Leksjon 1 - Videokameraet og lys
Leksjon 2 - Kamerabevegelse og bildeutsnitt
Leksjon 2 - Quiz - Kamerabevegelse og bildeutsnitt
Leksjon 3 - Teknikker og tips
Leksjon 3 - Quiz - Teknikker og tips
Leksjon 4 - Lyd
Leksjon 4 - Quiz - Lyd
Leksjon 5 - Oppløsning og filformater
Leksjon 5 - Quiz - Oppløsning og filformater
Leksjon 6 - Filmredigering i Adobe Premiere Pro, del 1
Leksjon 7 - Filmredigering i Adobe Premiere Pro, del 2
Modul 3 - Faktaark - Video

Modul 4 - Design:
Komposisjonsprinsipper, fargelære, typografi, oppløsning og filformater, Power Point-mal, Word-mal og redigering i Adobe InDesign.

Leksjon 1 - Komposisjonsprinsipper
Leksjon 1 - Quiz - Komposisjonsprinsipper
Leksjon 2 - Fargelære
Leksjon 2 - Quiz - Fargelære
Leksjon 3 - Typografi
Leksjon 3 - Quiz - Typografi
Leksjon 4 - Oppløsning og filformater
Leksjon 4 - Quiz - Oppløsning og filformater
Leksjon 5 - PowerPoint-mal
Leksjon 5 - Quiz - PowerPoint-mal
Leksjon 6 - Word-mal
Leksjon 6 - Quiz - Word-mal
Leksjon 7 - Redigering i InDesign, del 1
Leksjon 7 - Quiz - Redigering i InDesign, del 1
Leksjon 8 - Redigering i InDesign, del 2
Leksjon 8 - Quiz - Redigering i InDesign, del 2
Leksjon 8 - Designoppgave - Redigering i InDesign
Modul 4 - Faktaark - Design

Modul 5 - WordPress:
Introduksjon, domenenavn, webhotell, administrasjon, passord, brukere, roller, innlogging, oppdateringer, utvidelser, temaer, sider, innlegg, widgets, permalenker, personvern og installasjon.

Leksjon 1 - Introduksjon til WordPress
Leksjon 1 - Quiz - Introduksjon til WordPress
Leksjon 2 - Domenenavn og webhotell
Leksjon 2 - Quiz - Domenenavn og webhotell
Leksjon 3 - Kom i gang med WordPress
Leksjon 3 - Quiz - Kom i gang med WordPress
Leksjon 4 - WordPress-admin, del 1
Leksjon 4 - Quiz - WordPress-admin, del 1
Leksjon 5 - WordPress-admin, del 2
Leksjon 5 - Quiz - WordPress-admin, del 2
Leksjon 6 - WordPress-installasjon
Modul 5 - Faktaark - WordPress


Modul 6 - Sosiale medier:
Statistikk, generelle råd, blogg, sosiale nettverk, Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn og Pinterest.

Leksjon 1 - Introduksjon og statistikk
Leksjon 1 - Quiz - Introduksjon og statistikk
Leksjon 2 - Generelle råd, del 1
Leksjon 2 - Quiz - Generelle råd, del 1
Leksjon 3 - Generelle råd, del 2
Leksjon 3 - Quiz - Generelle råd, del 2
Leksjon 4 - Sosiale nettverk, del 1
Leksjon 4 - Quiz - Sosiale nettverk, del 1
Leksjon 5 - Sosiale nettverk, del 2
Leksjon 5 - Quiz - Sosiale nettverk, del 2
Modul 6 - Faktaark - Sosiale medier

Modul 7 - Google Analytics:
Navigasjon, begreper og uttrykk, rapporter, konverteringer og tips.

Leksjon 1 - Introduksjon
Leksjon 1 - Quiz - Introduksjon
Leksjon 2 - Navigasjon
Leksjon 2 - Quiz - Navigasjon
Leksjon 3 - Begreper og uttrykk
Leksjon 3 - Quiz - Begreper og uttrykk
Leksjon 4 - Et eksempel
Leksjon 5 - Rapporter, del
Leksjon 6 - Rapporter, del 2
Leksjon 6 - Quiz - Rapporter
Leksjon 7 - Konverteringer
Leksjon 7 - Quiz - Konverteringer
Leksjon 8 - Tips
Modul 7 - Faktaark - Google Analytics

Modul 8 - Markedsføring:
Innføring i markedsføring, SWOT-analysen, markedsplan, markedsstrategier og markedsføringsloven.

Leksjon 1 - Innføring i markedsføring
Leksjon 1 - Quiz - Innføring i markedsføring
Leksjon 2 - SWOT-analysen
Leksjon 2 - Quiz - SWOT-analysen
Leksjon 3 - Markedsplan
Leksjon 3 - Quiz - Markedsplan
Leksjon 4 - Markedsstrategier
Leksjon 4 - Quiz - Markedsstrategier
Leksjon 5 - Markedsføringsloven
Leksjon 5 - Quiz - Markedsføringsloven
Modul 8 - Faktaark - Markedsføring

Modul 9 - Pressehåndtering:
Pressens bransjenorm, når du blir intervjuet, hvordan bli synlig i mediene og krisehåndtering.

Leksjon 1 - Pressens bransjenorm
Leksjon 1 - Quiz - Pressens bransjenorm
Leksjon 2 - Når du blir intervjuet
Leksjon 2 - Quiz - Når du blir intervjuet
Leksjon 3 - Hvordan bli synlig i mediene?
Leksjon 3 - Quiz - Hvordan bli synlig i mediene?
Leksjon 4 - Krisehåndtering
Leksjon 4 - Quiz - Krisehåndtering
Modul 9 - Faktaark - Pressehåndtering

Modul 10 - Politisk påvirkningsarbeid:
Hvordan utforme et budskap, det politiske systemet, påvirkning i formelle kanaler og påvirkning i uformelle kanaler.

Leksjon 1 - Hvordan utforme et budskap?
Leksjon 1 - Quiz - Hvordan utforme et budskap?
Leksjon 2 - Det politiske systemet
Leksjon 2 - Quiz - Det politiske systemet
Leksjon 3 - Påvirkning i formelle kanaler
Leksjon 3 - Quiz - Påvirkning i formelle kanaler
Leksjon 4 - Påvirkning i uformelle kanaler
Leksjon 4 - Quiz -Påvirkning i uformelle kanaler
Modul 10 - Faktaark - Politisk påvirkningsarbeid

Målgruppe:
For alle som trenger å kommunisere digitalt.

Eksamen/sertifisering:
Alle brukere som fullfører et kurs vil få kursbevis.

Referanser:
"Jeg har en travel arbeidshverdag, derfor var kurset Digital markedsføring en helt riktig løsning for meg. Det var enkelt å ta aktuelle kursmoduler når jeg selv hadde litt tid til overs. Et flott strukturert kurs med masse nyttig innhold perfekt for meg med eget firma. Modulene i fotografering, video, design og Google Analytics var spesielt nyttige. Nå har jeg nok kunnskap til å ta gode bilder og lage enkle reklamefilmer til bedriftsmassasje.no, designe enkelt reklamemateriell og faktisk forstå hva som skjuler seg bak alle begrepene og rapportene i Google Analytics."

- Geir Stølsvik, Gründer og daglig leder, Positiv Forebyggende Helse AS

"Som markedsfører og designer har jeg tenkt flere ganger at jeg skulle visst mer om bl.a. foto, video, tekst, WordPress og Google Analytics. Gjennom dette kurset i Digital markedsføring får jeg alt det - og mere til, som jeg også har stor glede og nytte av å vite. Kurset er med på å fylle huller i min kompetanse, som jeg lenge har savnet kunnskap om. Oppsettet på nettsiden og selve oppbyggingen av kurset er svært oversiktlig og lett å manøvrere seg ut og inn av, og slik kan jeg tilpasse både fremdrift og tidsbruk selv. Quiz etter hver leksjon gjør det ekstra moro og jeg liker at det er utstrakt bruk av eksempler, slik at jeg husker og forstår enda bedre.
Kurset anbefales på det varmeste, og jeg gleder meg til å ta i bruk min nye kunnskap."

-Anita Sæterøy, Profileringsdesigner, Reklameservice AS