Digital Prototyping - 2 årKursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Noroff Instituttet Oslo
          Oslo, Sagene
Kursadresse: Mølleparken 4, 0459 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 år
Pris: 56.250 pr semester

Studiet digital prototyping gir praktiske ferdigheter innen mekanisk design og konstruksjon, digital modellering, simulering, statikk, analyse, 3D-printing og produktutvikling.

Norsk industri er i endring. Behovet for personer med praktiske ferdigheter innen moderne prosesser for produktutvikling øker i takt med den digitale omstillingen. Digital prototyping handler om design, optimalisering, kvalitetssikring og visualisering av et produkt før det skal ut i produksjon.Additiv produksjon
Produksjonsindustrien er i en overgang som vil endre bransjen fullstending fra slik vi kjenner den. Digital prototyping, hvor man bygger produkter fra ingenting gjennom additiv produksjon, står sentralt i denne industrielle endringen.

Sammen med moderne prosesser for produktutvikling, vil man gjennom digital prototyping kunne lage tidsbesparende og kostnadseffektive produkter som utkonkurrerer tradisjonell produksjon.

Moderne Utdanning
Utdanningen er strukturert for å gi studenter kunnskap og ferdigheter gjennom tilrettelagt undervisning, praktisk arbeid med industrirelevante oppgaver, og lærerstøttet selvstudium. Studiet anvender profesjonell 3D CAD-programvare sammen med 3D-printere for å utdanne morgendagens tekniske tegnere innen mekanisk produksjon.

Noroff samarbeider aktivt med relevant industri for å kartlegge dagens og fremtidens behov innen design og additiv produksjon.

Studiet gir et innblikk i produksjonsprosessen slik at uteksaminerte studenter kan fungere som del av et større produksjonsteam, hvor de i samarbeid med eksempelvis teknikere, ingeniører og prosjektledere vil kunne utvikle produkter som er klare for produksjon.

Studiets oppbygging
Studiet retter seg mot personer som vil jobbe med produksjon av tekniske modeller og konstruksjoner innen 2D og 3D. Tegninger og modeller danner grunnlaget for produksjonen av ulike produkter innen en rekke områder eksempelvis mekanisk industri, elektronikk og mekanikk i tillegg til produktdesign av redskaper, møbler og komponenter.

Utdanningen passer både for personer uten tidligere erfaring, og som videreutdanning for mennesker med bakgrunn innen mekanikk, maskinteknikk, ingeniørfag, produktutvikling, prosessindustri og visualiseringsbransjen.

Jobbmuligheter
Etter endt studium vil du være i stand til å utføre relevant arbeid innen mekanisk-, prosess- og konstruksjonsindustri, samt visualisering av produkter – både i nasjonale og internasjonale virksomheter.

Aktuelle stillinger etter endt studie kan eksempelvis være mekanisk konstruktør, produktdesigner, 3D-utvikler, produktvisualisering, strukturtekniker, DAK-operatør og teknisk tegner. Våre studenter vil utmerke seg i samspill med bl.a. ingeniører, gründere og designere innen arbeidsfelt som serie produksjon og rapid prototyping.

Bransjene er i stadig endring ettersom teknologiutviklingen skjer raskt. Yrkes- og stillingsbeskrivelser vil derfor variere og endre seg over relativt kort tid. Studiets hovedmål er å gi studenten praktisk og yrkesrelevant opplæring innen faget slik at man er klar for jobb i et fremtidsrettet yrke.

Videre studier
Det er flere veier videre etter studiet om man ønsker mer faglig dybde. Norge har flere universiteter som tilbyr bachelor innen ingeniørfag og mekanisk design. Med digital prototyping vil du stille sterkere med teknisk kompetanse og praktiske ferdigheter.

Målgruppe for kurset

Formelt opptakskrav:
Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse