Det årlige lønnskurset – nyheter og utvalgte problemstillingerKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: 09:00 - 15:45
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

Alle som jobber med lønn får verdifull oppdatering med Skattebetalerforeningens lønnskurs. Vi gir deg en oppdatering på nyheter og aktuelle spørsmål innen lønnsområdet, og du får alt om lønn i statsbudsjettet for 2020.

De siste årene har det vært store endringer i reglene innenfor lønnsområdet. Vi gir deg en oppdatering på nyheter og aktuelle spørsmål, og du får blant annet alt om lønn i statsbudsjettet for 2020.

Kurset har en praktisk tilnærming med bruk av eksempler, dommer og uttalelser, og vi legger opp til interessante utvekslinger av synspunkter og erfaringer. Vi vil ha særlig fokus på naturalytelser, personalrabatter og arbeidsgivers dekning av kost på ulike typer reiser.

Årets kurs vil ta for seg:

• Alt om lønn i statsbudsjettet for 2020.
• Arbeidsgivers dekning av kost på reiser – med og uten overnatting.
• Korrekt klassifisering av reiser – skille mellom arbeidsreiser, yrkesreiser
og pendlerreiser.
• Nytt reiseregulativ i staten.
• Firmabilbeskatning – utvalgte problemstillinger.
• Naturalytelser, personalrabatter og tredjepartytelser.
• Representasjon, kundepleie og velferdstiltak – praktiske eksempler
som bidrar til riktig håndtering og gode rutiner.
• Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere.
• Tips – arbeidsgivers plikter.
• Aktuelle dommer og uttalelser fra skatteetaten.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som jobber med lønn eller problemstillinger innenfor lønnsområdet og har behov for å være oppdatert med siste nytt.