Den perfekte pressemelding - BedriftsinterntKursarrangør: Arkitekst
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurset den perfekte pressemelding. Dette er et kurs for deg som ikke bare vil lære å skrive effektive pressemeldinger, men også ønsker å vite mer om hvordan vi måler effekten av dem.

På kurset lærer du:
• å lage effektive titler og få til et godt samspill mellom tittel, bilde og bildetekst
• å skrive kort, få fram budskapet og unngå de vanligste fellene
• å måle effekten av dine pressemeldinger

Slik lager du den ultimate tittelen:
Første bud for å nå ut med en pressemelding er en tittel som fenger mottakeren. I dette kurset får du en verktøykasse for å snekre titler som gjør nettopp dette. Vi ser også på hvordan du kan utnytte samspillet mellom tekst og bilder for å trekke leseren inn i stoffet.

Språk og struktur:
Hvordan skrive kort, få fram budskapet og unngå de vanligste fellene? Tunge og lange tekster blir lettere oversett, og vi ser på teknikker du kan bruke for å rasjonalisere språkbruken og spisse budskapet.

Hvorfor skal man måle effekten av pressemeldinger:
Vi gir eksempler på hvorfor det er nyttig å dokumentere effekten av virksomhetens pressemeldinger, og hvordan en slik evaluering kan benyttes som verktøy i det videre kommunikasjonsarbeidet

Gjennomgang av hvordan man best dokumenterer effekten
Her gjennomgår vi hvordan du på egen hånd kan gjøre en analyse av pressemeldingsarbeidet, og hvordan man best utformer en kravspesifikasjon dersom en analyse eller evaluering skal bestilles eksternt.

Gjennomslag for budskap:
Denne delen av kurset handler om hvordan du går til verks for å måle dine pressemeldingers gjennomslag. Det starter i den enden der man definerer budskapet sitt – det som skal kommuniseres, må være konkret for å kunne måles.

Talspersoner og sitater i pressemeldingene:
Vi beskriver en velprøvd metodikk som går ut på å analysere hvordan virksomhetens talspersoner har fått gjennomslag i mediene. Her kommer vi inn på analyse av sitater, selve utsendelsen av pressemeldinger og bruken av pressebilder.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Alle som produserer, måler og analyserer sine pressemeldinger.

Uttalelser

Kundekommentar Aftenposten
"Skrivekursene til Arkitekst er deilig praktiske, og deltakerne får nyttig kunnskap som de kan omsette til handling i det daglige. Arkitekst har bedret forståelsen av innholdet i annonser, åpnet øyne for utslitte klisjeer og gitt mot til å utfordre konvensjonene. Vi merker at kursene har forbedret kvaliteten på stillingsannonser i Aftenposten."

Trine Tøa Johnsen, seniorkonsulent, Aftenposten