Den komplekse hverdagen som jurist eller advokatSted: Christiania Qvartalet Møtesenter
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 4.950

Vi tilbyr kurset: Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat - hva gjør det med meg. Et psykologisk blikk på Rolle & Person, Krav & Kontroll. Forventninger, krav, høyt arbeidspress og komplekse saker preger ofte advokater og jurister sin arbeidshverdag.

Innhold:
Gjennom sitt virke treffer man ulike typer mennesker som står i ulike typer situasjoner. For eksempel: man treffer mennesker i krise, mennesker med alvorlige utfordringer, mennesker med psykiske lidelser. Man treffer mennesker man liker godt og bare vil det beste. Man treffer mennesker man ikke liker, eller ikke evner å identifisere seg med. Man treffer kyniske mennesker som ivaretar egne interesser, eller mennesker man bare ikke forstår, eller får tak på.

Man må forholde seg til sakkyndige og eksperter fra andre faggrupper, og man utsettes ofte for åpent og skjult maktspill i og mellom ulike aktører. På toppen av dette, må man håndtere vissheten om at feilvurderinger innebærer alvorlig risiko - både fordi man kan påføre de involverte parter en betydelig merbelastning, men også fordi man setter sitt eget og arbeidsgivers renome i et dårlig lys.

Forskning viser at jurister og advokater har langt høyere forekomst av psykologiske utfordringer og lidelser (som for eksempel utbrenthet, depresjon og angst) sammenliknet med andre yrkesgrupper. Så hva gjør en slik arbeidshverdag med juristen eller advokaten egentlig?

Kurset vil gi deltakerne:
• Kunnskap om forskning knyttet til yrkesutøvelse som jurister / advokater og psykisk helse
• Kunnskap om hvordan ulike forhold påvirker rolleutførelse (alene og sammen):
• Personlighet og tidligere erfaringer
• Hjemmesituasjon
• Arbeidsgiver og arbeidsmiljø
• Kunnskap og forståelse for egen person og rolle: Min plattform
• Kunnskap og forståelse omkring stress, og funksjonelle strategier relatert til stressmestring


Kursholder: Jøri Gytre Horverak, Psykolog / Phd

Jøri Gytre Horverak er en erfaren psykolog og kursholder. Hun arbeider i dag som daglig leder av psykologselskapet Sense Psykologi & Konsulenttjenester AS. Her jobber hun både som klinisk psykolog og med leder- og organisasjonsutvikling. Horverak har sine spesialområder innen organisasjonspsykologi med doktorgrad innen seleksjon og globalisering.


Målgruppe for kurset:
Kurset passer for:
• Jurister og advokater
• Ledere for jurister og advokater