Dekksoffisersertifikat klasse D5 (Kystskipper) - BedriftsinterntKursarrangør: Norsk Maritim Kveldsskole
Sted: Hele landet, Vi kan holde bedriftsinterne D5 kurs i hele landet.Ta kontakt for informasjon og pristilbud!
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Pris: 26.500

Sertifikatet gir etter 12 måneders fartstid som sertifisert ansvarshavende vaktoffiser (styrmann) på bro rett til å føre yrkesbåter inntil 500 BT i Nord – og Østersjøfart.

KYSTSKIPPER D5 - FISKESKIPPER B
Vi tilbyr støtteundervisning til privatisteksamen for Dekksoffisersertifikat D5. Sertifikatet vil kunne gi rett til å føre yrkesbåter inntil 500 BT i Nord og Østersjøfart.

Føl trygghet ved å ta kurs hos en av landets største tilbydere av maritime kurs.
Vi disponerer en stab av dyktige instruktører, med alt fra Fritidsskippere til tidligere kapteiner og offiserer.


Hovedemnene for D5 nautiske fag består av:
Navigasjon
Navigasjonsmidler
Skipslære m/laste - og stabilitetslære
Sjøveisregler og brovakthold.
Fartstidskrav

For mer informasjon om Kystskipper D5 kurs og sertifikat les med på våre nettsider:
https://www.nmks.no/kurs/kystskipper-d5

For å få D5 sertifikat kreves det også ROC sertifikat. Det er i tillegg krav om SIKKERHETSKURS for sjøfolk på 50 timer og/eller 80 timer, samt 40 timer medisinsk behandling.


For å få utstedt D5 sertifikat må man også gjennomføre tilleggskursene:

a) ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) minimum 24 timer - Emneplan ECDIS

b) BRM (Bridge Resource Management) minimum 30 timer - Emneplan BRM

c) ARPA (Automatic Radar Plotting Aid)Påmelding og avmelding
Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs.Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften og/eller eventuell kostnad ved nytt kursmateriell. Materiell som lånes ved skolen leveres tilbake i ordentlig stand etter avsluttet kurs. Tapt eller ødelagt materiell må erstattes.Lovvalg og tvister
Norsk rett gjelder ved eventuelle tvister. Om det oppstår tvist, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlinger frem skal saken avgjøres ved dom, med mindre partene enes om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tvister fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser. Verneting Oslo.

Målgruppe for kurset

De som trenger sertifikat for yrkesbåter inntil 500 BT i Nord – og Østersjøfart.

Kursmateriell

Bøker + kart inkludert i kursprisen.

Personlig utstyr som parallellinjal og passere:
Pakkepris: kr. 480.-

Eksamen / sertifisering

For dekksoffisersertifikat klasse 5 er det offentlig privatisteksamen som avlegges ved godkjent navigasjonsskole/maritim videregående skole. Eksamen
arrangeres vanligvis i desember samt april/mai hvert år, og oppmeldingsfristen til eksamensskolen er h.h.v 15. september og 1. mars.

Eksamen består av følgende prøver:
• Navigasjon(skriftlig 5 timer)
• Skipslære(skriftlig 5 timer)
• Sjøveisregler og brovakthold(skriftlig 2 timer)
• Navigasjonsmidler (skriftlig 2 timer)


For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 - tre - være oppnådd i samtlige fag.

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Eksamen pr emne/prøve 2020 pris kr. 2.650,-

Uttalelser

"Topp, gode lærere,hyggelige mennesker. Anbefales"

"Veldig bra skole. Dyktige folk med gode pedagogiske evner"

Vis flere tilsvarende kurs: