De første årene - tilknytning, språk, søvn og spising - nettKursarrangør: Foreldrekompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl. 20.00 – 22.00
Varighet: 2 kveld
Pris: fra 990

Vi tilbyr kurs om søvn, kommunikasjon, emosjonell, språklig og sosial utvikling for deg som venter barn, har barn opp til 2 år, eller jobber med barn som nettkurs

Kursinnhold:
• Søvn
• Kommunikasjon
• Språklige utvikling, barnets naturlige lærelyst, nysgjerrighet og problemløsningsforsøk
• Spisesituasjonen, og overgangen mellom amming og fast føde

Søvn:
Barnets søvn og leggesituasjonen er for mange en av de mest utfordrende i barnets første leveår, og også i årene etter. I kurset tar vi for oss grunnleggende kunnskap og forståelse av søvn, og ser på hvordan vi kan bruke denne for å tilrettelegge for en enklere leggesituasjon, og bedre søvn både for barnet og foreldrene. Metodene som presenteres er basert på kommunikasjonsteori og utviklingspsykologi, og vil også gi deg en mer grunnleggende forståelse av kommunikasjon med barnet, hvordan tilrettelegge for en god relasjon og læringssituasjoner generelt. Metoden det undervises i er et mer skånsomt og sunnere alternativ til den såkalte gråtemetoden (Ferbers metode). Om du ønsker å lese noe selv om temaet, anbefales boken ”no cry sleep solution” av Elisabeth Pantley.

Kommunikasjon:
Barnet kommuniserer fra fødselen av, og mottar og tolker de sanseinntrykkene som omgir det. Allerede det første året legges det et grunnlag for barnet selvforståelse, opplevelse av å bli forstått, og følelse av mestring av seg selv, og det fysiske og sosiale miljøet. Det første året er også nesten all kommunikasjonen nonverbal, og emosjonelt basert, selv om det er viktig å aktivt bruke det verbale språket sammen med barnet. Denne nonverbale kommunikasjonen er grunnlaget også for barnets senere relasjoner, og for læring av språk og sosiale/emosjonelle ferdigheter. I denne delen av kurset ser vi på hvordan vi kan forstå barnets kommunikasjon, og hvordan vi kan møte barnets uttrykk på en slik måte at det opplever mestring, forståelse, og selv utvikler sosiale ferdigheter og en positiv selvopplevelse.

Språklige utvikling, barnets naturlige lærelyst, nysgjerrighet og problemløsningsforsøk:
Under denne delen ser vi på hvordan man på enkle måter kan gjøre ting på i hverdagen som gir barnet opplevelser det har glede av, og lærer av. Vi går igjennom hvordan vi kan tilrettelegge for og ivareta barnets naturlige nysgjerrighet, gi barnet muligheter til å utforske verden på en trygg måte, støtte barnets egne forsøk på problemløsning. Videre demonstreres det hvordan vi kan snakke til barnet på en måte som gir barnet rike språklige erfaringer, og anerkjenner barnet som en selvstendig person som sanser og opplever, og har egne meninger allerede fra fødselen av. Vi ser også litt på hva en bør unngå i utstrakt grad, som har vist seg å være negativt for språklig utvikling mm.


Spisesituasjonen, og overgangen mellom amming og fast føde:

Her ser vi på hvordan vi kan tilrettelegge spisesituasjonen også med tanke på barnets premisser, og som en naturlig deltager under måltider. Vi viser Filmen ”I can feed myself” som viser med konkrete eksempler hvordan vi kan tilrette for overgangen mellom amming og fast føde på en naturlig måte, i tråd med barnets motoriske og sosiale utvikling og dermed legge grunnlag for et naturlig forhold til mat. Du får flere gode ideer, som blir demonstrert i praksis, og en bedre forståelse av barnets forhold til mat og spisesituasjonen det første året, og også senere.

Du kan ha med barn (spedbarn) men bør være oppmerksom på at det kan bli lenge for barnet å være med i 3 timer. Det er pause underveis. Noe gråt osv går greit, men ved høy gråt ol. bør man gå ut til barnet roer seg og komme igjen etterpå, av hensyn til de andre kursdeltagerne. Du kan da spørre kurslederen i pausen om hva du gikk glipp av. Om du har med deg en person som passer barnet er det er en kafe utenfor kurslokalet hvor denne kan være. Her er det også en lekeplass for litt større barn.

Ønsker du en privat gruppe, eller andre tidspunkter enn det som er annonsert, ta kontakt for å lage en avtale. Vi tilbyr grupperabatt, om dere er fem eller flere og betaler samlet.

Målgruppe for kurset:
For deg som venter barn, har barn opp til 2 år, eller jobber med barn.

Kurset er for deg som ønsker å:
• Kunne mer om barn og søvn, og hvordan du kan hjelpe barnet med å sovne lettere, og sove bedre. Alternativer til ”gråtemetoden".
• Bli tryggere på deg selv i forhold til kommunikasjon, og møte barnets reaksjoner og følelser.
• Legge et grunnlag for din egen kompetanse og forståelse, og relasjonen til barnet, som gjør det lettere å møte barnet og løse konflikter som lett oppstår når barnet kommer i trassalderen.
• Hjelpe barnet å føle seg forstått, akseptert, og styrke sin sosiale kompetanse.
• Kunne mer om overgangen fra amming til fast føde, og hvordan dette kan gjøres på barnets premisser.
• Gi barnet et rikt språklig miljø, og tilrettelegge for barnets språklige utvikling.