Datakortet Modul 1-7 (Norsk) - NettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når som helst
Varighet: 40 timer
Pris: 5.495

Stadig flere bedrifter har behov for folk med kunnskaper om data og databehandling. Kan du dokumentere at du har slik kunnskap? Datakortet er et studium som gjennom 7 tester sertifiserer deg som bruker på de vanligste kontorapplikasjonene.

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis som gir deg dokumentert datakompetanse. I utlandet kalles datakortet for "European Computer Driving Licencse" eller ECDL.

Datakortet er delt inn i 7 moduler, og i løpet av datakortstudiet vil du tilegne deg kunnskaper og kan teste deg selv for å se om du har kunnskaper nok til å ta de sertifiserende testene for hver modul.

Mål med kurset:
Deltakeren skal kvalifiseres for de sertifiserende testene innen de 7 Datakortmodulene og etter avsluttet kurs kunne jobbe smartere og mer effektivt.


Kurset Datakortet Modul 1-7 tar for seg 7 moduler som Datakortet består av:

• Grunnleggende IT-forståelse
• Windows
• Word
• Excel
• Access
• PowerPoint
• InternetExplorer / Outlook


Gjennomføres på Internett, interaktivt. Kurset inneholder tekst, bilder, videofremvisninger, små tester og en mengde oppgaver. Enkelt og fleksibelt.

Kursdeltageren har on-line tilgang i 12 måneder fra man starter å ta kurset. Dette gjør at man har tilstrekkelig tid til å tilegne seg nødvendige kunnskaper.

Målgruppe for kurset

Dersom du er medlem i en fagforening, kan du ha rett på å søke utdanningsstipend til datakurs. Ta kontakt for mer informasjon om dette!

Kursmateriell

Kursavgiften er inkl. mva.

Eksamen / sertifisering

Sertifiserende tester:
Etter avsluttet selvstudium vil man kunne avlegge sertifiserende tester on-line hos et godkjent testsenter.