Dagskurs i kommunikasjon og kroppsspråk - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr dagskurs i kommunikasjon og kroppsspråk for bedrifter. Bli tydeligere og mer effektiv i din kommunikasjon! Dette er et kurs med mye praktisk trening og bevisstgjøring av bedriftens interne kommunikasjonsferdigheter.

Innhold:
Vi jobber innenfor trygge rammer og fokuserer på å tydeliggjøre den interne kommunikasjonen. Deltakerne vil få konkrete teknikker og effektive virkemidler til bruk i sin fremtidige kommunikasjon. Fokus vil blant annet være på kroppsspråk, stemmebruk, ordvalg, kommunikasjonskjennetegn og bevisstgjøring på hvordan man kommuniserer enda tydeligere. På kurset trener vi på ulike relevante kommunikasjonssituasjoner gjennom blant annet rollespill og gruppeoppgaver.

Om Kursholder:
Torunn Meyer har over 21 års erfaring som skuespiller etter å ha fullført 3-årig teaterhøyskole. De siste 11 årene har hun også jobbet med teaterbasert læring i formidling rettet mot næringslivet. Hun har gjennomført flere kurs innen Arts Based Training, samt Masterclass med CI: Creative Intelligence fra London.

Målgruppe for kurset

Bedrifter som trenger å videreutvikle sin interne kommunikasjon

Antall deltagere:
• Det er maks 14 deltakere på kurset

Kursmateriell

Handouts

Uttalelser

Vi har ved flere anledninger samarbeidet med Torunn Meyer gjennom kurset Kommunikasjon-Kroppsspråk. Hennes teaterbakgrunn gir en spennende og annerledes innfallsvinkel til hvordan bli tydeligere i sitt kroppsspråk og mer bevisst sin egen og andres kommunikasjon.
- Knut O. Christensen, Partner / seniorrådgiver HR-huset AS

Torunns medvirkning medførte en reell forflytning til en ny måte å kommunisere på. Våre deltakere på kurset: Kommunikasjon - kroppsspråk var meget fornøyde.
- Arne Dahlberg (Tidligere HR-huset Executive)

Vis flere tilsvarende kurs: