Daglig leder og styret - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 90 dager
Pris: 1260

Dette kurset tar for seg daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold- og frekvens, og det personlig erstatningsforholdet i et AS.

Daglig leder og styret er et av kursene på Lederskolen.Målgruppe: Kurset passer for deg som er eller skal bli daglig leder. Det er også nyttig for deg som er styreleder, styremedlem eller er generelt interessert i styrearbeid.

Læremidler og ressurser: Alle læremidler inngår i kursprisen. I tillegg til leksjoner og oppgaver inneholder kurset relevante artikler til inspirasjon og ettertanke, utdrag av en rettsak og utdrag av aktuelle lover. Det inneholder også mange maler du kan benytte i eget styrearbeid. Sammen med kurset får du tilgang til Styrerommet der du kan utveksle erfaringer og spørsmål med deltakere i alle kursene på NooAs lederskole.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: Ca. 8 timer selvstudier. I tillegg får du tilgang til kurset i 180 dager, og til Styrerommet i 365 dager.

Elektronisk utmerkelse: Når du har oppnådd minst 80 % riktige svar på alle flervalgsoppgavene får du en elektronisk utmerkelse. Den fungerer som et kursbevis som du for eksempel kan dele på LinkedIn om du ønsker det.

Kursbeskrivelse: Kurset består av tre deler med tilsammen 20 leksjoner. Hver leksjon avsluttes med en flervalgsoppgave.

1. Rolle og ansvar

Daglig leder og styret
Vær bevisst på din rolle som daglig leder
Daglig leder i en bedrift
Styrets tilsynsplikt overfor daglig leder
Økonomisk og personlig ansvar for daglig leder i et AS
Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapes ledelse

2. Oppgaver og rapportering

Hva er daglig leders oppgaver?
Daglig ledelse og saker av uvenlig art eller stor betydning
Daglig leders rapportering til styret
Hva skal daglig leder rapportere om til styret?
Daglig leders redegjørelse om bestemte saker
Daglig leders ansvar å forberede saker til styret
Rett og plikt til å delta på styremøtene. Deltagelse på generalforsamling

3. Ansettelse, krav og lojalitet

Ansettelse og oppsigelse av daglig leder
Lovmessige og formelle krav til dalig leder
Fullmakter og representasjon utad
Urimelig fordel på selskapets vegne
Inhabilitet for daglig leder
Kommunikasjonsveier og lojalitet for daglig leder

Kurset inneholder også relevante artikler til inspirasjon og ettertanke og utdrag av loven på spesifikke områder.

I tillegg får du tilgang til følgende maler du kan benytte i arbeidet ditt:

Attest
Arbeidsavtale
Stillingsinstruks daglig leder
Forretningsplan event
Forretningsplan salg av produkter
Timeliste
Taushetserklerklæring medarbeider
Vikaravtale
Skriftlig advarsel