DIPS pasientjournalsystem for kontorpersonell (dag )Kursarrangør: Cefalon
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Pilestredet 15B, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 10:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.100

Dette grunnkurset går over en dag og passer for deg som er utdannet helsepersonell og som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon

Det er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem samt er dette det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker programmet som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

Innhold:
• Basisfunksjoner pasient administrative opplysninger
• Henvisningsbildet
• Arbeidsflyt
• Sengepost
• Poliklinikk
• Journal
• Medisinsk koding
• Rapportere

Målgruppe for kurset:
Passer for sekretærer og administrativt personell på sengeposter og poliklinikker innen somatikk

DIPS kursets forutsetninger:
E-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs!