D5L(A) – Fritidsbåtskipper sertifikat - Bedriftsinternt / StørreKursarrangør: Langset Maritime AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 120 timer
Pris: Avtales

Fritidsbåtskippersertifikatet gjelder for skipper og styrmann, av fritidsbåter inntil 24. meter. Kurset har en varighet på 120 undervisningstimer og avsluttende eksamener i hvert fag.

Fartsområdet er Stor Kystfart. (Stor kystfart: inntil 20 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes – Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde.)

Ved å utvide kurset med 45 timer, får en utstedt Fritidsbåtskippersertifikatet (D5LA) World Wide. Teoridelen for Fritidsbåtskipperen, dekker teorien for å løse” Fiskeskippersertifikatet klasse C for Bankfiske 1”. Det er båter opp til 15 meter lengde, men under 50 Bruttotonn.

Innhold:
Kurset omfatter emna navigasjon, navigasjonsmidlar, sjøveisreglar og brovakthold, skipslære, tryggleik (førstehjelp og redning/brannvern) , teknologi/motorlære. Viser til læreplanen for detaljer.

Eksamen / sertifisering:
Det er avsluttende eksamen i hvert fag.