D5L - FritidsskipperKursarrangør: Tryggombord
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Se www.tryggombord.no/d5l-fritidsskipper/ for mer informasjon
Varighet: 3 helger
Pris: 14900

Tryggombord tilbyr modulbasert kurs til D5L Fritidsskippersertifikat i Oslo og Tønsberg. Gir deltakeren rett til å føre fartøy fra 15 til 24 meter og opp til 50 t. Kurset kan gjennomføres enten som kveldskurs på hverdager, som helgekurs eller som en blanding når det passer for deg.

Kurset på 120 skoletimer går over tre langhelger og er delt opp i følgende moduler, hver med en avsluttende prøve:

Navigasjon: Hvordan planlegge og gjennomføre tryggseilas gjennom kartstudier og bruk av tradisjonelle navigasjonsprinsipper. Navigasjonshjelpemidler: Hvordan utstyr som GPS, radar, AIS og ulike kompasser fungerer og hvilke begrensninger det har.
Navigasjonshjelpemidler i praksis:

Gjennomføres på simulator. Sjøveisregler og brovakthold: Hvordan ulike fartøy skal forholde seg til hverandre, og hvordan broen eller førerplassen kan organiseres under seilas. Skipslære: Om skip, skrog, materialer, manøvrering og stabilitet. Teknologi og motorlære: Hvordan ulike fremdriftsmidler fungerer, og hvordan grunnleggende vedlikehold kan gjennomføres. Håndtering av fartøy: Praksis på et fartøy. Sikkerhet: Brannslukking, førstehjelp og redning i et maritimt miljø. Faget "Sikkerhet" kan erstattes med grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (f.eks. IMO40/60) dersom du har dette fra før.

Vi i Tryggombord vil dele vår kunnskap og erfaring med deg.
Våre instruktører er navigatører med utdanning og erfaring fra Sjøforsvaret.

Vi ser frem til å dele vår kunnskap med deg!

Dersom du har fag som fritar deg fra enkeltmoduler trekkes modulkostnaden naturligvis fra totalprisen.

Ta kontakt hvis du har spørsmål!

Målgruppe for kurset

Aldersgrense for å få sertifikatet er 18 år, men kurset kan gjennomføres før fylte 18 år.

Kursmateriell

Tillegg for eksamensavgift kr. 400,- per eksamen (6 totalt)

Eksamen / sertifisering

Teoretisk prøve avlegges etter hver enkelt modul, og tidspunktene ligger innenfor de tre langhelgene kurset går. Alle enkeltprøver må bestås med minimum 40% score. De praktiske modulene krever i tillegg full tilstedeværelse.
For å få sertifikatetet krever Sjøfartsdirektoratet gyldig helseerklæring fra lege og dokumentert godkjent fartstid, eller gjennomført praktisk utsjekk.