Consumer Behavior - nettkurs



Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Consumer Behavior som nettkurs. Kurset lærer deg om hvorfor forbrukerne kjøper det de kjøper, og hvordan de reagerer på markedsføring og reklamepåvirkning.

Innhold:
Vi mennesker kjøper varer og tjenester hver dag for å spise, kle oss, lese, se, leke, reise, trene, berike oss og kanskje bli kloke. Forbruket er så utbredt at vi ofte ikke er bevisst hvilken betydning det har når det gjelder å forme livet vårt. Consumer Behaviour har en psykologisk tilnærming til forbrukeratferd og du vil i dette kurset utforske implikasjonene for den enkelte forbruker og markedsfører.

Dette kurset består av følgende tema:
• Folk som forbrukere
• Markedssegmentering
• Nye produkter og nyvinninger
• Oppfatning og personlighet
• Læring, hukommelse og tenkning
• Motivasjon og familieinnflytelse
• Sosial og utviklingsmessig innflytelse
• Innflytelse fra små grupper
• Innflytelse fra sosial klasse
• Kulturinnflytelse og holdninger
• Kommunikasjon og overtalelse
• Nærme seg en beslutning
• Beslutningen og beslutningens konsekvenser
• Forbrukerbevissthet
• Fremtidens forbruker

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker nettkurs i Consumer Behavior

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift.

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen