Competitive Strategy - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Competitive Strategy som nettkurs. Competitive Strategy handler om strategiske valg, og formålet er å gi deg et helhetlig og integrert rammeverk som kan bidra i strategiformulering.

Innhold:
Kurset ser på alternative strategiske retninger (f.eks. vertikale trekk, nye markeder og teknologier, internasjonal ekspansjon) og alternative virkemidler for å følge opp disse (f.eks. intern ekspansjon, oppkjøp, alliansebygging). Kurset gir deg et sett med analytiske tilnærminger og verktøy som medvirker til å formulere og evaluere strategiene, emne for emne.

Dette kurset består av følgende tema:
• Analyse av miljøet
• Strategier for å oppnå konkurransefortrinn
• Utviklingen av konkurransefortrinn
• Vertikale forbindelser og trekk
• Horisontale forbindelser og trekk
• Internasjonal strategi
• Iverksette tiltak

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Competitive Strategy

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen