Coachende kommunikasjon VirtueltKursarrangør: TNG Consulting
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 08:30 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 2.499

Hvordan skape motivasjon og god samhandling? Virtuell kommunikasjon kan være krevende. Når vi ikke er i samme rom har vi mindre informasjon om hvordan andre har det og reagerer. Evne til lytting, motiverende kommunikasjon og tydelighet kan trenes opp.

Coachende kommunikasjon hjelper deg å ta ut potensialet i dine medarbeidere. Dette kurset er praktisk, med en god blanding av undervisning, demonstrasjon av coaching og øving. Kurset varer fra 08.30 til 16:00 og holdes på Zoom. Du vil lære hvordan du kan bli bedre til å kommunisere effektivt!

Innhold i kurset:
• Kommunikasjon på virtuelle plattformer
• Å skape samhold og kontakt
• Lytting og stillhet, virituelt
• Effektive spørsmål
• Skap klarhet, viktigheten av tydelig kommunikasjon
• Fokus på potensialet, hva ser du?
• Coaching vs. veiledning og mentoring

Forventet utbytte for deltakerne:
• Forbedrede kommunikasjonsferdigheter, også virituelt
• Økt motivasjon og mestringsfølelse
• Økt selvinnsikt
• Bedre relasjoner på jobb og privat

Forventet utbytte for arbeidsgiver:
• Mer effektiv kommunikasjon på virituelle platformer
• Avklarte forventinger og tydeligere ansvarsfordeling.
• Effektiv tidsbruk
• Bedriften kan fokusere på mål og visjoner, heller enn energisluk og mangelfull kommunikasjon.

Sted:
• Virtuelt - du får tilsendt ZOOM-link etter påmelding.

Program
• Det blir en kort pause hver time, og utstrakt bruk av gruppe-sesjoner of chat funksjon.

• Virtuell morgenkaffe 08:00-08:30 (Frivillig)
• 08:30 - 11:30 Del 1
• 11:30 Lunch
• 12:00 Virtuell Walk & talk med en med-deltaker (headset)
• 12:45-16:00 Del 2
Frivillig etterarbeid i grupper.
Kurset krever din fulle tilstedeværelse hele dagen, med kamera på. Headset er en fordel.

Kursholder: Toril Nygreen Grave:
Toril er grunnlegger av TNG Consulting og har lang fartstid innen lederutvikling. Hun har vært HR-leder i shipping og president i ICF Norge. Hun har en eksepsjonell evne til å skape tillit og engasjere. Som kursholder inspirerer hun deltakerne til å bygge ny kompetanse på den erfaring og innsikt de allerede har. Gjennom egen erfaring, relevant teori og historiefortelling, utfordrer Toril til nye perspektiver.


På dette kurset lærer du hvordan du kan bli bedre til å kommunisere effektivt på virtuelle plattformer og ansikt til ansikt.